Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 11-02-2020
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 463593
Giải nhất 81438
Giải nhì 91220
Giải ba 90580-20484
Giải tư 77839-69061-33818-34556-04276-50159-92199
Giải năm 6558
Giải sáu 4830-3390-6538
Giải bảy 628
Giải tám 87
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 04-02-2020
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 902892
Giải nhất 22358
Giải nhì 51240
Giải ba 80795-16058
Giải tư 41629-91238-45284-63455-82288-83879-65310
Giải năm 3437
Giải sáu 7019-0909-2032
Giải bảy 020
Giải tám 78
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 28-01-2020
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 561007
Giải nhất 72116
Giải nhì 86080
Giải ba 31707-73301
Giải tư 84225-76499-31928-58140-19855-15133-61689
Giải năm 5142
Giải sáu 2933-4677-2335
Giải bảy 014
Giải tám 77
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 21-01-2020
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 773741
Giải nhất 90562
Giải nhì 60057
Giải ba 13334-59305
Giải tư 98611-67368-78715-33351-71178-81128-25314
Giải năm 5076
Giải sáu 6956-3488-7952
Giải bảy 877
Giải tám 53
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 14-01-2020
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 898493
Giải nhất 56997
Giải nhì 40235
Giải ba 76280-51754
Giải tư 60648-48994-23237-71080-85841-32536-32649
Giải năm 5148
Giải sáu 5165-4906-1624
Giải bảy 194
Giải tám 94
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 07-01-2020
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 862463
Giải nhất 07307
Giải nhì 37009
Giải ba 93135-78944
Giải tư 49558-82362-30849-25455-98613-66020-86459
Giải năm 9901
Giải sáu 5340-0941-9591
Giải bảy 889
Giải tám 36
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 31-12-2019
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 289241
Giải nhất 14163
Giải nhì 58066
Giải ba 30814-11699
Giải tư 06077-35777-54536-92654-90912-87239-47557
Giải năm 6357
Giải sáu 9050-7834-3464
Giải bảy 174
Giải tám 13
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 24-12-2019
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 611901
Giải nhất 23473
Giải nhì 71708
Giải ba 44128-98834
Giải tư 94130-84110-55886-77298-39963-43626-73225
Giải năm 9883
Giải sáu 1556-3989-6262
Giải bảy 841
Giải tám 83
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 17-12-2019
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 367567
Giải nhất 09212
Giải nhì 61456
Giải ba 19546-83265
Giải tư 03762-56606-39989-65179-05277-14086-13832
Giải năm 9624
Giải sáu 6196-2449-1867
Giải bảy 455
Giải tám 30
Kết quả Xổ số Đack Lac ngày 10-12-2019
Giải Xổ số Đack Lac
Đặc biệt 820581
Giải nhất 32414
Giải nhì 63506
Giải ba 58449-66082
Giải tư 12919-05552-97346-88930-78292-63440-38014
Giải năm 6311
Giải sáu 3926-8925-4248
Giải bảy 762
Giải tám 45