Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17-02-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba -
Giải tư ------
Giải năm
Giải sáu --
Giải bảy 305
Giải tám 19
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-02-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 456041
Giải nhất 99768
Giải nhì 18306
Giải ba 77073-05366
Giải tư 99723-71819-76235-31957-48046-07711-35486
Giải năm 2288
Giải sáu 7732-8464-3357
Giải bảy 137
Giải tám 28
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-02-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 566283
Giải nhất 21794
Giải nhì 87686
Giải ba 66721-46981
Giải tư 63808-39031-65310-53210-54296-55450-74425
Giải năm 8458
Giải sáu 6004-1352-5046
Giải bảy 981
Giải tám 11
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-02-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 958841
Giải nhất 36382
Giải nhì 14474
Giải ba 20663-97059
Giải tư 60762-95933-97946-58848-69822-76201-19688
Giải năm 9765
Giải sáu 0168-3011-2775
Giải bảy 376
Giải tám 48
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-02-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 511050
Giải nhất 53454
Giải nhì 11077
Giải ba 61940-04817
Giải tư 04822-27312-56263-37482-23876-19155-12032
Giải năm 0515
Giải sáu 0049-0812-1172
Giải bảy 977
Giải tám 71
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-02-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 959823
Giải nhất 01014
Giải nhì 58840
Giải ba 45847-52765
Giải tư 17076-29605-85131-51827-78092-54184-44435
Giải năm 1860
Giải sáu 4878-8599-5608
Giải bảy 723
Giải tám 57
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 27-01-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 180309
Giải nhất 12204
Giải nhì 66438
Giải ba 09112-41393
Giải tư 08933-72134-15665-96966-21116-02109-31888
Giải năm 4580
Giải sáu 8770-5573-1150
Giải bảy 394
Giải tám 85
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 25-01-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 049989
Giải nhất 41334
Giải nhì 11277
Giải ba 73534-64628
Giải tư 70818-22693-87651-93340-12713-25409-57359
Giải năm 6432
Giải sáu 7993-5269-0663
Giải bảy 315
Giải tám 32
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-01-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 285333
Giải nhất 37231
Giải nhì 33209
Giải ba 80703-20258
Giải tư 82969-67303-14776-18120-55063-98823-19425
Giải năm 5099
Giải sáu 0533-9258-7453
Giải bảy 980
Giải tám 28
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 18-01-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 084653
Giải nhất 17468
Giải nhì 40043
Giải ba 48968-51661
Giải tư 45358-49864-34732-66669-26782-94598-07560
Giải năm 6555
Giải sáu 2208-0145-3828
Giải bảy 894
Giải tám 59
Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh ngày 13-01-2020
Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 695662
Giải nhất 39292
Giải nhì 00585
Giải ba 69816-62962
Giải tư 92357-78499-95280-56705-31258-60987-90686
Giải năm 9441
Giải sáu 3144-2011-8465
Giải bảy 748
Giải tám 88