Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 16-02-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 862684
Giải nhất 22380
Giải nhì 99624
Giải ba 10308-80581
Giải tư 36502-42101-25076-27305-84935-06406-18418
Giải năm 3521
Giải sáu 1862-9308-7707
Giải bảy 012
Giải tám 04
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 12-02-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 857781
Giải nhất 25171
Giải nhì 31161
Giải ba 96994-80466
Giải tư 44934-55167-15790-60549-56023-36806-41269
Giải năm 2198
Giải sáu 3315-6190-6793
Giải bảy 964
Giải tám 56
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 09-02-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 441730
Giải nhất 07948
Giải nhì 95772
Giải ba 98914-48931
Giải tư 86315-68509-28877-19619-31743-72132-18304
Giải năm 3553
Giải sáu 8212-2766-6960
Giải bảy 702
Giải tám 29
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 05-02-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 766997
Giải nhất 64582
Giải nhì 49365
Giải ba 96604-22847
Giải tư 93861-30353-18176-45091-46459-09953-41434
Giải năm 0104
Giải sáu 9149-1411-6853
Giải bảy 890
Giải tám 38
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 02-02-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 750166
Giải nhất 52919
Giải nhì 71224
Giải ba 19884-93125
Giải tư 26897-17420-51547-57112-61719-05154-84033
Giải năm 9066
Giải sáu 3900-4261-2815
Giải bảy 552
Giải tám 32
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 29-01-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 797386
Giải nhất 02493
Giải nhì 72188
Giải ba 28083-93736
Giải tư 23185-69580-96007-78495-89815-47199-07436
Giải năm 7248
Giải sáu 1045-1760-1490
Giải bảy 070
Giải tám 52
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 26-01-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 521281
Giải nhất 47108
Giải nhì 44366
Giải ba 99921-19190
Giải tư 52184-30449-21512-85948-43049-87935-09106
Giải năm 3415
Giải sáu 8170-8947-7875
Giải bảy 284
Giải tám 56
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 22-01-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 808803
Giải nhất 06879
Giải nhì 92981
Giải ba 44030-84241
Giải tư 78728-37913-32568-85357-59453-11673-28946
Giải năm 1575
Giải sáu 3998-2461-7808
Giải bảy 116
Giải tám 81
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 19-01-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 606142
Giải nhất 19726
Giải nhì 29756
Giải ba 66835-28543
Giải tư 64041-23718-94598-71639-67477-32510-61939
Giải năm 7154
Giải sáu 6219-3637-2514
Giải bảy 364
Giải tám 80
Kết quả Xổ số Khánh Hòa ngày 15-01-2020
Giải Xổ số Khánh Hòa
Đặc biệt 862898
Giải nhất 30183
Giải nhì 24915
Giải ba 53020-85050
Giải tư 92304-99993-21542-27978-30590-09393-68759
Giải năm 8365
Giải sáu 4991-7644-8851
Giải bảy 050
Giải tám 29