Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Nam Định ngày 15-02-2020
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 47417
Giải nhất 56746
Giải nhì 02208-90927
Giải ba 42888-58732-05678-39250-46376-08543
Giải tư 4057-1320-5051-8760
Giải năm 5996-4963-9132-4440-9148-8146
Giải sáu 948-740-043
Giải bảy 41-30-88-99
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 08-02-2020
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 22191
Giải nhất 97112
Giải nhì 40888-39940
Giải ba 39500-73056-14865-94839-85281-96191
Giải tư 1620-0731-2825-6430
Giải năm 3602-9578-1397-3671-4851-7642
Giải sáu 954-016-641
Giải bảy 15-59-64-52
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 01-02-2020
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 72130
Giải nhất 80885
Giải nhì 17263-71468
Giải ba 22827-36430-10446-48639-91841-63775
Giải tư 2339-5617-8901-1422
Giải năm 8062-1699-5607-3339-5532-8448
Giải sáu 465-525-415
Giải bảy 22-71-82-57
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 18-01-2020
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 34706
Giải nhất 91118
Giải nhì 29837-38146
Giải ba 01080-08089-62709-14042-77255-32218
Giải tư 7951-0481-4730-3337
Giải năm 9871-3345-9998-3635-0850-8174
Giải sáu 849-764-801
Giải bảy 89-71-59-48
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 11-01-2020
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 33658
Giải nhất 32909
Giải nhì 67989-61821
Giải ba 09815-80307-80281-26090-22437-12380
Giải tư 4151-7277-7224-9694
Giải năm 3891-4778-1030-0006-0244-8385
Giải sáu 876-512-594
Giải bảy 35-78-12-08
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 04-01-2020
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 54949
Giải nhất 08119
Giải nhì 18807-83419
Giải ba 96779-17235-12384-84620-04288-97115
Giải tư 9498-6409-8411-2897
Giải năm 7106-3219-7061-3554-6767-3799
Giải sáu 886-753-220
Giải bảy 47-71-70-07
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 28-12-2019
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 95201
Giải nhất 21900
Giải nhì 15098-67305
Giải ba 19780-42810-60054-40807-61786-23635
Giải tư 3323-8242-8327-3211
Giải năm 3288-1776-0822-9062-3587-8421
Giải sáu 185-936-796
Giải bảy 89-65-84-10
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 21-12-2019
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 24148
Giải nhất 45828
Giải nhì 57085-32091
Giải ba 58605-57036-35006-94103-47688-45090
Giải tư 1691-9959-7610-1484
Giải năm 2338-5749-7346-7660-6247-4396
Giải sáu 975-112-250
Giải bảy 26-24-23-05
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 14-12-2019
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 46694
Giải nhất 27845
Giải nhì 12778-89706
Giải ba 54926-08984-08686-56570-44875-73002
Giải tư 9929-3558-1783-3340
Giải năm 0882-1592-3379-5540-6902-6705
Giải sáu 902-424-989
Giải bảy 21-93-46-91
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 07-12-2019
Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt 60238
Giải nhất 57799
Giải nhì 11209-23021
Giải ba 79872-56878-82229-45216-55661-53246
Giải tư 6956-0956-7728-3141
Giải năm 6968-6916-8828-8306-4592-1636
Giải sáu 904-273-582
Giải bảy 21-99-68-40