Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 16-02-2020
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 00776
Giải nhất 68932
Giải nhì 60349-63294
Giải ba 01367-85984-96456-91023-80589-71089
Giải tư 2223-1433-1393-6940
Giải năm 7978-5073-4795-6977-0954-9081
Giải sáu 205-437-904
Giải bảy 49-92-75-51
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 09-02-2020
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 60347
Giải nhất 72943
Giải nhì 52500-63708
Giải ba 29081-28839-14561-09823-02094-44851
Giải tư 7678-5015-8660-1068
Giải năm 0871-8747-8892-8217-4766-6409
Giải sáu 373-543-017
Giải bảy 04-78-48-87
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 02-02-2020
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 79434
Giải nhất 49618
Giải nhì 79266-18958
Giải ba 69538-62473-83553-39118-45763-77596
Giải tư 7410-7416-7192-9310
Giải năm 2805-0521-3692-4072-9192-6230
Giải sáu 581-750-740
Giải bảy 40-89-38-11
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 19-01-2020
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 70921
Giải nhất 78137
Giải nhì 52621-09836
Giải ba 49174-25062-29639-72434-50650-72551
Giải tư 2876-1724-2521-0811
Giải năm 2216-4705-1224-5372-5371-6946
Giải sáu 939-228-392
Giải bảy 23-11-34-95
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 12-01-2020
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 90880
Giải nhất 20246
Giải nhì 07376-98111
Giải ba 60558-01090-36569-00440-41981-11569
Giải tư 2615-3860-1044-4242
Giải năm 5420-9608-5129-4131-3935-2159
Giải sáu 486-938-957
Giải bảy 08-24-53-65
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 05-01-2020
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 45721
Giải nhất 49581
Giải nhì 90193-05073
Giải ba 28749-57956-06164-80064-48288-65170
Giải tư 9855-8994-8995-5266
Giải năm 9974-7212-5754-4959-3908-9573
Giải sáu 829-162-636
Giải bảy 00-43-47-82
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 29-12-2019
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 31701
Giải nhất 22760
Giải nhì 49305-35026
Giải ba 90866-04092-27263-72704-38407-08896
Giải tư 1593-0816-4711-1255
Giải năm 8120-4328-6844-4860-6425-3001
Giải sáu 527-181-599
Giải bảy 85-51-52-55
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 22-12-2019
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 43242
Giải nhất 56186
Giải nhì 16829-17344
Giải ba 87189-03781-77898-46970-48229-79350
Giải tư 7401-5350-6333-9169
Giải năm 0459-3226-5870-4924-2296-9308
Giải sáu 963-626-080
Giải bảy 13-80-53-12
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 15-12-2019
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 20806
Giải nhất 49281
Giải nhì 65901-43508
Giải ba 27794-38051-45658-31813-50868-79741
Giải tư 4072-2936-4375-0827
Giải năm 7376-9802-5104-2614-7132-2627
Giải sáu 856-712-995
Giải bảy 25-97-53-06
Kết quả Xổ số Thái Bình ngày 08-12-2019
Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 70840
Giải nhất 48639
Giải nhì 81448-53586
Giải ba 19956-25150-83500-03325-39976-37619
Giải tư 6944-3729-9163-6592
Giải năm 2549-6178-8639-2290-6867-2566
Giải sáu 754-164-169
Giải bảy 96-42-77-12