Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 17-02-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 13-02-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 54232
Giải nhất 25908
Giải nhì 23623-36836
Giải ba 36173-85434-13354-41469-76130-24489
Giải tư 7613-0931-7469-2485
Giải năm 5822-0856-1896-8077-4113-4624
Giải sáu 828-606-006
Giải bảy 05-29-76-07
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 10-02-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 96045
Giải nhất 92206
Giải nhì 82719-89221
Giải ba 00378-93384-44460-78077-14462-04857
Giải tư 5402-7559-5196-7398
Giải năm 7441-0578-7326-2101-6102-5076
Giải sáu 784-097-225
Giải bảy 69-99-64-83
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 06-02-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 26275
Giải nhất 35468
Giải nhì 15859-88339
Giải ba 81900-36763-36696-76233-97346-00817
Giải tư 8776-6377-8509-1558
Giải năm 9296-2986-2325-5333-3052-2149
Giải sáu 525-480-012
Giải bảy 08-12-00-56
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 03-02-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 63107
Giải nhất 48878
Giải nhì 90850-97357
Giải ba 05925-39211-87578-78449-18199-21479
Giải tư 5188-2373-2791-4644
Giải năm 9407-7549-4211-5099-2525-9737
Giải sáu 500-611-009
Giải bảy 85-30-97-68
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 30-01-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 75712
Giải nhất 18292
Giải nhì 96758-11823
Giải ba 40538-22605-79421-43575-28804-22460
Giải tư 7038-2845-2679-3185
Giải năm 7983-2541-7897-5141-2017-1211
Giải sáu 989-352-051
Giải bảy 65-23-82-34
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 23-01-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 16875
Giải nhất 50936
Giải nhì 00828-85363
Giải ba 81620-37920-68187-88874-41569-48733
Giải tư 2256-7283-7689-3593
Giải năm 4093-0380-0449-1541-6493-6070
Giải sáu 190-797-813
Giải bảy 84-71-75-18
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 20-01-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 12850
Giải nhất 03659
Giải nhì 26439-17297
Giải ba 27533-78672-59665-65497-54163-38041
Giải tư 9951-0819-5524-9011
Giải năm 6409-2308-9319-9272-0196-2832
Giải sáu 148-820-476
Giải bảy 13-85-37-44
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 16-01-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 72782
Giải nhất 22594
Giải nhì 39470-47122
Giải ba 93338-58150-78231-16644-36281-68512
Giải tư 5160-5620-1592-3662
Giải năm 4591-6532-0312-9899-2437-1629
Giải sáu 189-483-518
Giải bảy 93-71-64-19
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 13-01-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 41244
Giải nhất 61359
Giải nhì 02004-72103
Giải ba 38414-14156-27571-65092-88749-28307
Giải tư 9615-7828-4464-3784
Giải năm 1657-0174-1906-1042-6267-9037
Giải sáu 807-043-637
Giải bảy 11-51-46-20
Kết quả Xổ số Thủ Đô ngày 09-01-2020
Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 91574
Giải nhất 89090
Giải nhì 67375-62647
Giải ba 89474-48707-37558-65647-17990-68327
Giải tư 4236-8700-1003-3575
Giải năm 7981-4680-1761-8362-6218-8030
Giải sáu 327-914-547
Giải bảy 08-94-70-05