KẾT QUẢ Xổ số Miền Bắc

Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-01-2022

Đặc biệt
28383
Giải nhất
09696
Giải nhì
0090927455
Giải ba
683470949225972110312672903005
Giải tư
2599645571846040
Giải năm
610579003718838245273104
Giải sáu
179158828
Giải bảy
40600189

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 22-01-2022

Đặc biệt
74954
Giải nhất
64284
Giải nhì
8674145640
Giải ba
497375391037345512905120292492
Giải tư
7745730713239995
Giải năm
865927945605464338512769
Giải sáu
026826606
Giải bảy
22620433

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 21-01-2022

Đặc biệt
78645
Giải nhất
59320
Giải nhì
6092213571
Giải ba
985613659208310875276954691981
Giải tư
5148398915404501
Giải năm
783073063903790886514668
Giải sáu
702963616
Giải bảy
54121148

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 20-01-2022

Đặc biệt
71085
Giải nhất
18328
Giải nhì
7879748541
Giải ba
469565600854100553673919050473
Giải tư
5382231699025825
Giải năm
764321270441055464489387
Giải sáu
138764484
Giải bảy
49417125

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 19-01-2022

Đặc biệt
76930
Giải nhất
48843
Giải nhì
4100676053
Giải ba
778334738677768379971354178878
Giải tư
8261399083847358
Giải năm
192509581946910882031335
Giải sáu
938896778
Giải bảy
93916054

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 18-01-2022

Đặc biệt
46384
Giải nhất
25306
Giải nhì
6986413585
Giải ba
021549202072481999963165799642
Giải tư
8470509507186124
Giải năm
325442233465825815682404
Giải sáu
772095306
Giải bảy
78909274

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17-01-2022

Đặc biệt
88041
Giải nhất
36730
Giải nhì
7308938298
Giải ba
657574517530708867969263882598
Giải tư
7621216406640022
Giải năm
387033051752126551315477
Giải sáu
099539479
Giải bảy
09174439

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-01-2022

Đặc biệt
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
0052227414
Giải ba
996990802909515383560793383348
Giải tư
7601798264034639
Giải năm
280225524355054842185636
Giải sáu
388349939
Giải bảy
18646313

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 15-01-2022

Đặc biệt
20222
Giải nhất
22217
Giải nhì
3182617040
Giải ba
393912512754893335523986277061
Giải tư
9838684447192280
Giải năm
410740235944944669044687
Giải sáu
877004172
Giải bảy
27098087

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 14-01-2022

Đặc biệt
87219
Giải nhất
41662
Giải nhì
2578404591
Giải ba
539672951849002236261980468246
Giải tư
2270035303600778
Giải năm
571184163292933482324238
Giải sáu
229597329
Giải bảy
30671805

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 13-01-2022

Đặc biệt
46638
Giải nhất
89412
Giải nhì
7273787756
Giải ba
579749959591718185219148448820
Giải tư
4595055117824512
Giải năm
996582585690590192399036
Giải sáu
312881528
Giải bảy
28880408

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 12-01-2022

Đặc biệt
88903
Giải nhất
02061
Giải nhì
9386959013
Giải ba
929930617746619091949703431473
Giải tư
6118331975922055
Giải năm
869281160453509130935985
Giải sáu
551560756
Giải bảy
20414907

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 11-01-2022

Đặc biệt
55427
Giải nhất
66440
Giải nhì
0449726217
Giải ba
872882881641205767381778959707
Giải tư
3224556160351109
Giải năm
705231582352953961084431
Giải sáu
252489803
Giải bảy
89100299

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 10-01-2022

Đặc biệt
08845
Giải nhất
40173
Giải nhì
6668603977
Giải ba
568640613653050689486798142681
Giải tư
3082104395967307
Giải năm
082183221624793305351263
Giải sáu
163873955
Giải bảy
64545206

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-01-2022

Đặc biệt
93093
Giải nhất
19538
Giải nhì
7902249827
Giải ba
442870781105156329000897848516
Giải tư
9562190637969453
Giải năm
542097869144142526846836
Giải sáu
794635287
Giải bảy
19021486

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 08-01-2022

Đặc biệt
98969
Giải nhất
23581
Giải nhì
4473301226
Giải ba
537956644703359598936505429726
Giải tư
6825936507358228
Giải năm
203426847729835586228049
Giải sáu
228027881
Giải bảy
30235704

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 07-01-2022

Đặc biệt
33657
Giải nhất
64428
Giải nhì
7675378236
Giải ba
083014323245167128138731897658
Giải tư
1604753037913633
Giải năm
376494529303186477477150
Giải sáu
848337163
Giải bảy
14316002

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 06-01-2022

Đặc biệt
98437
Giải nhất
25100
Giải nhì
2236837271
Giải ba
883000972107843605322637591059
Giải tư
8338049872064444
Giải năm
813561799356343686788451
Giải sáu
783240946
Giải bảy
95727730

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 05-01-2022

Đặc biệt
10619
Giải nhất
38905
Giải nhì
1303916537
Giải ba
268874394168365547605266845771
Giải tư
5792996916873575
Giải năm
298818610459733047701692
Giải sáu
588225041
Giải bảy
50562884

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 04-01-2022

Đặc biệt
46330
Giải nhất
69665
Giải nhì
0949046504
Giải ba
782207647521736661549489487492
Giải tư
9464014629765846
Giải năm
970584746756081902644584
Giải sáu
707544651
Giải bảy
99732564

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 03-01-2022

Đặc biệt
37061
Giải nhất
02804
Giải nhì
2897591130
Giải ba
238594538977521897666578902471
Giải tư
0547057139665502
Giải năm
926672340119629254992971
Giải sáu
138977988
Giải bảy
27743472

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 02-01-2022

Đặc biệt
93494
Giải nhất
32969
Giải nhì
9912171440
Giải ba
221714817658055345897242985524
Giải tư
0700224208516988
Giải năm
530995003344408779928848
Giải sáu
732286441
Giải bảy
16074157

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 01-01-2022

Đặc biệt
10676
Giải nhất
86295
Giải nhì
0506904999
Giải ba
993446901119745524658870822792
Giải tư
5082674943779508
Giải năm
288279998705696269713666
Giải sáu
221107086
Giải bảy
10566207

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 31-12-2021

Đặc biệt
24147
Giải nhất
35164
Giải nhì
8784342697
Giải ba
224110287467669034255430707126
Giải tư
8465176604909892
Giải năm
018832696892249819806400
Giải sáu
848991747
Giải bảy
00377530

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 30-12-2021

Đặc biệt
62033
Giải nhất
86170
Giải nhì
6638722954
Giải ba
858606450110758015785093341644
Giải tư
8191643529151993
Giải năm
267836676402879746769669
Giải sáu
874050826
Giải bảy
45025735

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 29-12-2021

Đặc biệt
13977
Giải nhất
34852
Giải nhì
5430998902
Giải ba
988416154524183958163951248316
Giải tư
3788930770683241
Giải năm
300583909069385327462257
Giải sáu
595243069
Giải bảy
23941412

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 28-12-2021

Đặc biệt
04703
Giải nhất
53971
Giải nhì
2011686688
Giải ba
227956630514632643425856895593
Giải tư
0417857650896568
Giải năm
801314618956162233314234
Giải sáu
935332690
Giải bảy
05647426

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 27-12-2021

Đặc biệt
56903
Giải nhất
23361
Giải nhì
7852253076
Giải ba
197901518103160102498578979006
Giải tư
0298926657642316
Giải năm
731485992342486853379342
Giải sáu
257863468
Giải bảy
49828536

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-12-2021

Đặc biệt
57404
Giải nhất
22685
Giải nhì
1974935152
Giải ba
766160907366644219515659773381
Giải tư
9434529157083016
Giải năm
107413678744094355747412
Giải sáu
283620994
Giải bảy
46140394

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 25-12-2021

Đặc biệt
31424
Giải nhất
17010
Giải nhì
8046703632
Giải ba
605313326300578677882003871776
Giải tư
1788156897929967
Giải năm
271154763117870650296938
Giải sáu
580178730
Giải bảy
43326889

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24-12-2021

Đặc biệt
37223
Giải nhất
92676
Giải nhì
3361821003
Giải ba
294313876289436386522152863425
Giải tư
6270734060461300
Giải năm
275050522849035840097390
Giải sáu
579581693
Giải bảy
71331537

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 23-12-2021

Đặc biệt
78708
Giải nhất
39168
Giải nhì
1376189105
Giải ba
236212958054680146803760055979
Giải tư
5511251442717273
Giải năm
879852240699172110179385
Giải sáu
787277958
Giải bảy
05633477

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 22-12-2021

Đặc biệt
09078
Giải nhất
85552
Giải nhì
3544438881
Giải ba
546333120854011622446432813749
Giải tư
0511761325622478
Giải năm
466846424046812310173403
Giải sáu
425222603
Giải bảy
02287364

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 21-12-2021

Đặc biệt
38683
Giải nhất
47122
Giải nhì
1982337752
Giải ba
448661542758156663943182452471
Giải tư
4314056674315435
Giải năm
425912461621017922711547
Giải sáu
081901741
Giải bảy
56803644

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 20-12-2021

Đặc biệt
74271
Giải nhất
26961
Giải nhì
3575396442
Giải ba
607038897973375505398143741427
Giải tư
0547945272931371
Giải năm
282340179148552087243399
Giải sáu
599179590
Giải bảy
90703127

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-12-2021

Đặc biệt
07173
Giải nhất
67135
Giải nhì
6837081207
Giải ba
597424602550125641893252362069
Giải tư
2766391462493093
Giải năm
227072696420064529294178
Giải sáu
209145919
Giải bảy
89046387

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-12-2021

Đặc biệt
70830
Giải nhất
04892
Giải nhì
0475485322
Giải ba
126796385006772836761277516697
Giải tư
9827868543762528
Giải năm
125073726999500708940220
Giải sáu
288367632
Giải bảy
05913448

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-12-2021

Đặc biệt
73157
Giải nhất
74230
Giải nhì
2477058688
Giải ba
211191130494493861303260531704
Giải tư
4407733776004956
Giải năm
097618025585948125449142
Giải sáu
123746239
Giải bảy
44993943

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-12-2021

Đặc biệt
43032
Giải nhất
62190
Giải nhì
8655339034
Giải ba
881640891588997739707109122920
Giải tư
2383153278720168
Giải năm
947942170408981759633325
Giải sáu
311015241
Giải bảy
29116726

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-12-2021

Đặc biệt
96009
Giải nhất
44382
Giải nhì
8766347779
Giải ba
744771596809011338347048241067
Giải tư
4831197784119709
Giải năm
360809423047217773149471
Giải sáu
379642166
Giải bảy
53324527

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-12-2021

Đặc biệt
27700
Giải nhất
75684
Giải nhì
6050140261
Giải ba
746611994174787510620701220285
Giải tư
9090348609916311
Giải năm
381747819367790448901745
Giải sáu
804089762
Giải bảy
06650985

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-12-2021

Đặc biệt
98112
Giải nhất
05580
Giải nhì
3880336181
Giải ba
220763465266751838899313155604
Giải tư
4168433291868357
Giải năm
121442371101831238384994
Giải sáu
352141260
Giải bảy
53163254

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-12-2021

Đặc biệt
09055
Giải nhất
84112
Giải nhì
1184003976
Giải ba
718601177454980935059422249113
Giải tư
2073585494537393
Giải năm
567267550497268859436618
Giải sáu
922771821
Giải bảy
70218176

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-12-2021

Đặc biệt
34925
Giải nhất
66287
Giải nhì
4177012544
Giải ba
181703875875035949027729817620
Giải tư
6101840752576905
Giải năm
020331177494751094679773
Giải sáu
565096051
Giải bảy
59032957

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-12-2021

Đặc biệt
25206
Giải nhất
17375
Giải nhì
9136955172
Giải ba
321930754644624800656738127874
Giải tư
0103146129113461
Giải năm
999585896530587733277651
Giải sáu
045724876
Giải bảy
32248106

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-12-2021

Đặc biệt
34346
Giải nhất
19051
Giải nhì
8702383795
Giải ba
782203684365736457739638044961
Giải tư
8855566808949875
Giải năm
204948004733629278871521
Giải sáu
188852248
Giải bảy
24124933

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-12-2021

Đặc biệt
29115
Giải nhất
43952
Giải nhì
3660038923
Giải ba
874588134494627221854581973892
Giải tư
4696188740533248
Giải năm
356258816549719937953803
Giải sáu
896267012
Giải bảy
62648017

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-12-2021

Đặc biệt
63631
Giải nhất
21137
Giải nhì
9206100564
Giải ba
092238644204874283595826239578
Giải tư
0281191246390200
Giải năm
466202541623134140767415
Giải sáu
293640111
Giải bảy
33005459

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-12-2021

Đặc biệt
71784
Giải nhất
58418
Giải nhì
2344701806
Giải ba
658362170416537656156840023359
Giải tư
9412722254344467
Giải năm
096337083113491031423068
Giải sáu
479806861
Giải bảy
72768326

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-12-2021

Đặc biệt
04329
Giải nhất
46537
Giải nhì
2003237910
Giải ba
399911319822446494297367017284
Giải tư
6997071626544165
Giải năm
615958430395095138941708
Giải sáu
550769585
Giải bảy
85659418

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-12-2021

Đặc biệt
69447
Giải nhất
79564
Giải nhì
6718537015
Giải ba
906263719708177122312114506084
Giải tư
5369800911639386
Giải năm
838691979257522856534035
Giải sáu
462760859
Giải bảy
33769773

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-12-2021

Đặc biệt
85507
Giải nhất
09681
Giải nhì
0379053917
Giải ba
209263108634274917354157437041
Giải tư
3147728105821810
Giải năm
617493259861501059769663
Giải sáu
661456229
Giải bảy
12034245

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-12-2021

Đặc biệt
27587
Giải nhất
50645
Giải nhì
7906760923
Giải ba
630312814615696993126591566228
Giải tư
6734238718426165
Giải năm
114103020383920690807792
Giải sáu
402014250
Giải bảy
00255621

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-12-2021

Đặc biệt
62712
Giải nhất
70945
Giải nhì
2643857221
Giải ba
099180859211995124219854052751
Giải tư
3188782989102040
Giải năm
300517988185988377384979
Giải sáu
193717085
Giải bảy
76779941

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 30-11-2021

Đặc biệt
71738
Giải nhất
38779
Giải nhì
8428361798
Giải ba
413769049620265954434729652192
Giải tư
6327365807722981
Giải năm
440383036050046881661738
Giải sáu
975730557
Giải bảy
60768541

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 29-11-2021

Đặc biệt
28087
Giải nhất
28734
Giải nhì
4269792424
Giải ba
885310624008427389046046638413
Giải tư
1380050034205187
Giải năm
168895439990252604759035
Giải sáu
663910260
Giải bảy
64216373

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 28-11-2021

Đặc biệt
55988
Giải nhất
58593
Giải nhì
7919006541
Giải ba
692907106780595753788970651988
Giải tư
6592685778460995
Giải năm
381602456521354377025803
Giải sáu
294403163
Giải bảy
00408269

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 27-11-2021

Đặc biệt
27824
Giải nhất
84009
Giải nhì
8257136444
Giải ba
626172421669075571958828920666
Giải tư
1984159197141985
Giải năm
054084611798782594884444
Giải sáu
105680444
Giải bảy
36277318

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 26-11-2021

Đặc biệt
81610
Giải nhất
43572
Giải nhì
0283070461
Giải ba
106424397944974443454474554146
Giải tư
1308489319419021
Giải năm
056486671756536367952527
Giải sáu
376932698
Giải bảy
29726460

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 25-11-2021

Đặc biệt
64313
Giải nhất
28994
Giải nhì
6512450348
Giải ba
131016785772232051755208425433
Giải tư
8885320167465644
Giải năm
539592704315623637552130
Giải sáu
792890523
Giải bảy
52593655

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 24-11-2021

Đặc biệt
85856
Giải nhất
14730
Giải nhì
3223232652
Giải ba
007697305550883827459981109085
Giải tư
6471650382886323
Giải năm
081510472206269414205992
Giải sáu
070761587
Giải bảy
79704074

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 23-11-2021

Đặc biệt
24880
Giải nhất
45683
Giải nhì
5910671511
Giải ba
293391133112574979090569306437
Giải tư
5552522340174698
Giải năm
038165897925778955178799
Giải sáu
763216142
Giải bảy
80393154

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 22-11-2021

Đặc biệt
36593
Giải nhất
86008
Giải nhì
0289293784
Giải ba
961930043104798115966939125226
Giải tư
5682539311611866
Giải năm
592613623236970138013369
Giải sáu
539668928
Giải bảy
38803347

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 21-11-2021

Đặc biệt
47579
Giải nhất
80977
Giải nhì
6261973610
Giải ba
770691997043083465305491000973
Giải tư
6915163458601873
Giải năm
451632818015544751436006
Giải sáu
529575563
Giải bảy
15646810

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 20-11-2021

Đặc biệt
45344
Giải nhất
21508
Giải nhì
0606659634
Giải ba
495135667111689836336798492762
Giải tư
9471702103163821
Giải năm
279603730267044119732143
Giải sáu
390006414
Giải bảy
15661871

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 19-11-2021

Đặc biệt
68712
Giải nhất
13056
Giải nhì
0619295012
Giải ba
996266078711782797162320853805
Giải tư
0290279920974884
Giải năm
985063424004898662073442
Giải sáu
222826366
Giải bảy
03823028

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 18-11-2021

Đặc biệt
04960
Giải nhất
49665
Giải nhì
0420018541
Giải ba
279558301045029405062037787002
Giải tư
6003516965604282
Giải năm
921756444489669212813506
Giải sáu
698013396
Giải bảy
40735330

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 17-11-2021

Đặc biệt
99342
Giải nhất
53462
Giải nhì
6089276010
Giải ba
081720471089384385565651744121
Giải tư
6524926384445561
Giải năm
801586464057603733323728
Giải sáu
192729801
Giải bảy
87236646

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 16-11-2021

Đặc biệt
41405
Giải nhất
87612
Giải nhì
8136078282
Giải ba
430909504694177573561873745633
Giải tư
8106517413301368
Giải năm
680016298416712174328895
Giải sáu
159505895
Giải bảy
46836830

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 15-11-2021

Đặc biệt
77626
Giải nhất
91372
Giải nhì
8759559730
Giải ba
529714214797681961977590544819
Giải tư
4555390794155446
Giải năm
652239550075905959931531
Giải sáu
727027573
Giải bảy
97342794

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 14-11-2021

Đặc biệt
53940
Giải nhất
52169
Giải nhì
9649056413
Giải ba
758310490140450498764104124500
Giải tư
6399162009031337
Giải năm
429212289935693438127727
Giải sáu
057640516
Giải bảy
14162301

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 13-11-2021

Đặc biệt
55230
Giải nhất
64965
Giải nhì
4044562471
Giải ba
684844068804527862913946382529
Giải tư
6747695845624302
Giải năm
488837717144831534709812
Giải sáu
899533548
Giải bảy
20706083

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 12-11-2021

Đặc biệt
04211
Giải nhất
71230
Giải nhì
5804468437
Giải ba
803636026149100772715322135588
Giải tư
7488046611197107
Giải năm
960906959105124408057957
Giải sáu
966246923
Giải bảy
49729312

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 11-11-2021

Đặc biệt
33422
Giải nhất
95524
Giải nhì
0557804349
Giải ba
997984115604674306720166475968
Giải tư
5647328231183426
Giải năm
742406616813964819347761
Giải sáu
119020440
Giải bảy
93040012

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 10-11-2021

Đặc biệt
43595
Giải nhất
16549
Giải nhì
5713284372
Giải ba
156705543205691974964810098921
Giải tư
7384060641632810
Giải năm
487500875578086374660519
Giải sáu
267811781
Giải bảy
71605376

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 09-11-2021

Đặc biệt
71952
Giải nhất
38113
Giải nhì
4940462456
Giải ba
787762921017133916674408642109
Giải tư
3202925441307525
Giải năm
575303238518774417194247
Giải sáu
021744319
Giải bảy
80623732

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 08-11-2021

Đặc biệt
94772
Giải nhất
34396
Giải nhì
2837185901
Giải ba
679856374233556594519212043046
Giải tư
1704082499720045
Giải năm
060476714133066201356590
Giải sáu
935839605
Giải bảy
38609099

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 07-11-2021

Đặc biệt
91386
Giải nhất
94379
Giải nhì
4431183179
Giải ba
066789968013992405518355367313
Giải tư
8928046115764272
Giải năm
571036419205457265861243
Giải sáu
931455549
Giải bảy
76651175

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 06-11-2021

Đặc biệt
19821
Giải nhất
46754
Giải nhì
2528373708
Giải ba
403805721184983353726686335876
Giải tư
0832980508872710
Giải năm
125831928228125917620737
Giải sáu
902704983
Giải bảy
61890329

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 05-11-2021

Đặc biệt
66152
Giải nhất
65766
Giải nhì
0161037587
Giải ba
678502106937289615891479010276
Giải tư
7588566438975600
Giải năm
240913472403844395884431
Giải sáu
334575643
Giải bảy
38029085

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 04-11-2021

Đặc biệt
34148
Giải nhất
13354
Giải nhì
2693194183
Giải ba
120864584738114771077591654097
Giải tư
9011966512101072
Giải năm
090788277296792764079324
Giải sáu
547894035
Giải bảy
41457157

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 03-11-2021

Đặc biệt
07267
Giải nhất
18214
Giải nhì
3660445461
Giải ba
301789712417724247797767448280
Giải tư
4552045033446928
Giải năm
924790878812757653997902
Giải sáu
050978222
Giải bảy
91566939

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 02-11-2021

Đặc biệt
29510
Giải nhất
65284
Giải nhì
1026266333
Giải ba
486577717108542376470113862330
Giải tư
1155336113304113
Giải năm
476085475679799161312925
Giải sáu
027566450
Giải bảy
66369610

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 01-11-2021

Đặc biệt
03858
Giải nhất
20567
Giải nhì
6975034589
Giải ba
657543637718331762500924784704
Giải tư
1710662023401625
Giải năm
103269226094540450859777
Giải sáu
352249084
Giải bảy
07841131

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 31-10-2021

Đặc biệt
54798
Giải nhất
04294
Giải nhì
7248005721
Giải ba
821060737662297094936657994247
Giải tư
4401179757157824
Giải năm
996301961823334176659561
Giải sáu
626139472
Giải bảy
62355865

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 30-10-2021

Đặc biệt
24242
Giải nhất
20699
Giải nhì
8191269142
Giải ba
755275822840257749441681103318
Giải tư
3279085138737153
Giải năm
304755554660206410608087
Giải sáu
441563253
Giải bảy
07885530

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 29-10-2021

Đặc biệt
67635
Giải nhất
83186
Giải nhì
4657675207
Giải ba
376079078701471416704855810786
Giải tư
6447042050425225
Giải năm
563544810743632251410007
Giải sáu
967431346
Giải bảy
96094365

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 28-10-2021

Đặc biệt
47069
Giải nhất
95366
Giải nhì
6675009727
Giải ba
019548505303430811898463122915
Giải tư
6537143873744532
Giải năm
646865030390920455788820
Giải sáu
194368612
Giải bảy
20260831

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 27-10-2021

Đặc biệt
92046
Giải nhất
41811
Giải nhì
4889706816
Giải ba
121361019466604254682291635760
Giải tư
6813706065120466
Giải năm
583681485480172283411074
Giải sáu
427683514
Giải bảy
46076409

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 26-10-2021

Đặc biệt
75309
Giải nhất
29545
Giải nhì
6731650608
Giải ba
060773858754199156061893014980
Giải tư
8239061938046025
Giải năm
171923136699552319546972
Giải sáu
582542501
Giải bảy
50618391

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 25-10-2021

Đặc biệt
69154
Giải nhất
57088
Giải nhì
0810667288
Giải ba
335646897630437735230412160949
Giải tư
3443883139516357
Giải năm
415845266245256839506621
Giải sáu
425055981
Giải bảy
28301254

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 24-10-2021

Đặc biệt
44417
Giải nhất
33926
Giải nhì
3604214446
Giải ba
006073894583370055921032041963
Giải tư
1191746502244762
Giải năm
966098025921067436245013
Giải sáu
828294558
Giải bảy
52975358

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 23-10-2021

Đặc biệt
73125
Giải nhất
49150
Giải nhì
1166242636
Giải ba
776692075890628693760774474090
Giải tư
1235730642510219
Giải năm
292769467368659808233611
Giải sáu
608961594
Giải bảy
81318593

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 22-10-2021

Đặc biệt
56628
Giải nhất
23615
Giải nhì
7457450353
Giải ba
311661649370266790716186004844
Giải tư
1960301385050372
Giải năm
332938624607966181658670
Giải sáu
220319205
Giải bảy
17827906

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 21-10-2021

Đặc biệt
93188
Giải nhất
00442
Giải nhì
0277855348
Giải ba
934826715721991253080935935527
Giải tư
0874132014023657
Giải năm
873854674184379773190977
Giải sáu
082955126
Giải bảy
20586528

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 20-10-2021

Đặc biệt
56449
Giải nhất
76644
Giải nhì
2608129056
Giải ba
102460933344287033973172446347
Giải tư
5064261712559438
Giải năm
510153299957689971731079
Giải sáu
078211930
Giải bảy
93721029

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 19-10-2021

Đặc biệt
86847
Giải nhất
67039
Giải nhì
1180430501
Giải ba
177622106871626809347255058345
Giải tư
4230535476554600
Giải năm
301279034093488007235191
Giải sáu
824718423
Giải bảy
67428998

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 18-10-2021

Đặc biệt
11609
Giải nhất
38670
Giải nhì
7574986248
Giải ba
011625843367727512329407230268
Giải tư
2752387059196155
Giải năm
192853965001681802611009
Giải sáu
747489116
Giải bảy
34317100

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 17-10-2021

Đặc biệt
24640
Giải nhất
45261
Giải nhì
2811358334
Giải ba
674741692959008697555883299823
Giải tư
4593183343131612
Giải năm
582222377310946190564393
Giải sáu
518407906
Giải bảy
23787015

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 16-10-2021

Đặc biệt
66067
Giải nhất
51010
Giải nhì
5816324893
Giải ba
220861100759027440208964323923
Giải tư
3823402960378722
Giải năm
459720864262678529810394
Giải sáu
970084208
Giải bảy
56381407

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 15-10-2021

Đặc biệt
64218
Giải nhất
83454
Giải nhì
3131338671
Giải ba
299172574292751692358935418149
Giải tư
3490716617485327
Giải năm
812502013864744704498020
Giải sáu
432412974
Giải bảy
88424834

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 14-10-2021

Đặc biệt
04019
Giải nhất
12662
Giải nhì
3552891597
Giải ba
208752430936818146684243864087
Giải tư
1848005199224854
Giải năm
341141393577187353443814
Giải sáu
067225133
Giải bảy
44947155

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 13-10-2021

Đặc biệt
49522
Giải nhất
34123
Giải nhì
7863264623
Giải ba
562230654709009895769281886214
Giải tư
2021569088490711
Giải năm
211380656311620527767435
Giải sáu
397539413
Giải bảy
20263831

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 12-10-2021

Đặc biệt
05618
Giải nhất
73209
Giải nhì
4749405368
Giải ba
467584670732222249954432685162
Giải tư
3826262550009607
Giải năm
216664907920498649500247
Giải sáu
364768934
Giải bảy
81974888

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 11-10-2021

Đặc biệt
72142
Giải nhất
06050
Giải nhì
7275540465
Giải ba
174322470169352393048738475624
Giải tư
2222828987458322
Giải năm
023021989920669151843114
Giải sáu
758499915
Giải bảy
55952607

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 10-10-2021

Đặc biệt
06085
Giải nhất
88649
Giải nhì
1084218830
Giải ba
012692382776813313380795849024
Giải tư
4671189744730285
Giải năm
206979355161904703163202
Giải sáu
246585284
Giải bảy
48349342

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 09-10-2021

Đặc biệt
31156
Giải nhất
70905
Giải nhì
5242268986
Giải ba
959812755761315000567918764291
Giải tư
4207463975183207
Giải năm
651484424642151452207211
Giải sáu
341184364
Giải bảy
33923901

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 08-10-2021

Đặc biệt
43550
Giải nhất
92887
Giải nhì
6747039215
Giải ba
441458055686154124851841188022
Giải tư
6762631279233586
Giải năm
232699186784143524899817
Giải sáu
459190679
Giải bảy
17496811

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 07-10-2021

Đặc biệt
97469
Giải nhất
47719
Giải nhì
4634112091
Giải ba
191462707158427087650568277078
Giải tư
7871507895516745
Giải năm
077100729575003902632308
Giải sáu
909258300
Giải bảy
59611651

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 06-10-2021

Đặc biệt
82245
Giải nhất
66283
Giải nhì
6963677240
Giải ba
526166426827166718292163000238
Giải tư
0730207357942355
Giải năm
541685807666449031404119
Giải sáu
645320613
Giải bảy
41208060

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 05-10-2021

Đặc biệt
73967
Giải nhất
77123
Giải nhì
0581134359
Giải ba
063771391384309937565843052449
Giải tư
4377160959715508
Giải năm
544571229723737020239796
Giải sáu
493161849
Giải bảy
87980756

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 04-10-2021

Đặc biệt
45747
Giải nhất
78306
Giải nhì
6157284369
Giải ba
184117970569727176853394004242
Giải tư
7010073821492415
Giải năm
176099590364139176598314
Giải sáu
674785969
Giải bảy
34445707

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-10-2021

Đặc biệt
20681
Giải nhất
02104
Giải nhì
3735793752
Giải ba
553046033034160600272006300404
Giải tư
1190553719937472
Giải năm
193555350728456478427533
Giải sáu
528376079
Giải bảy
60165683

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 02-10-2021

Đặc biệt
37377
Giải nhất
21288
Giải nhì
4626100079
Giải ba
669983691598030415845282442926
Giải tư
2434032791383444
Giải năm
545014129468087580016321
Giải sáu
887703045
Giải bảy
31786355

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 01-10-2021

Đặc biệt
31220
Giải nhất
49246
Giải nhì
2093928685
Giải ba
122331180382795268869784908987
Giải tư
1213311480788087
Giải năm
278925754203721444384448
Giải sáu
450862818
Giải bảy
56016838

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 30-09-2021

Đặc biệt
45811
Giải nhất
53705
Giải nhì
1306224543
Giải ba
010053347511603631011207452012
Giải tư
0790789080306272
Giải năm
187835139673662805159537
Giải sáu
226281792
Giải bảy
13987526

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 29-09-2021

Đặc biệt
76477
Giải nhất
24728
Giải nhì
8215320385
Giải ba
094639565414232417219205074476
Giải tư
7366972754357638
Giải năm
092190397180455533031709
Giải sáu
941832396
Giải bảy
77785457

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 28-09-2021

Đặc biệt
03234
Giải nhất
84484
Giải nhì
9066527193
Giải ba
840253660788411177836878093121
Giải tư
0174166815474223
Giải năm
196318538859302656722473
Giải sáu
279161216
Giải bảy
22011563

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 27-09-2021

Đặc biệt
73011
Giải nhất
19529
Giải nhì
0226895997
Giải ba
516591376627643147824746992959
Giải tư
1584381117349321
Giải năm
902654445017683087655108
Giải sáu
199114442
Giải bảy
90343781

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-09-2021

Đặc biệt
21694
Giải nhất
58074
Giải nhì
3067487398
Giải ba
686225081513530388742019454775
Giải tư
3534177405614699
Giải năm
400579052707538316605393
Giải sáu
434727472
Giải bảy
79051527

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 25-09-2021

Đặc biệt
92408
Giải nhất
91545
Giải nhì
8366710074
Giải ba
248949109290506115870367528811
Giải tư
1134826375970123
Giải năm
256298920143717791485373
Giải sáu
341495952
Giải bảy
71359783

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24-09-2021

Đặc biệt
51678
Giải nhất
00595
Giải nhì
8149215143
Giải ba
189521156971542942451088640074
Giải tư
5028040259896790
Giải năm
322760740716813707069696
Giải sáu
272740345
Giải bảy
11400418

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 23-09-2021

Đặc biệt
11534
Giải nhất
41900
Giải nhì
0958518963
Giải ba
838916043911010496580846779973
Giải tư
1272447748070736
Giải năm
174335426456090504493119
Giải sáu
056319996
Giải bảy
83615091

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 22-09-2021

Đặc biệt
53873
Giải nhất
69507
Giải nhì
0233017980
Giải ba
732682614312181968695820378909
Giải tư
8925395631697059
Giải năm
119338718569023154864973
Giải sáu
013531299
Giải bảy
18011242

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 21-09-2021

Đặc biệt
16083
Giải nhất
88718
Giải nhì
3583021024
Giải ba
283624264295525133458748389228
Giải tư
6183409440912619
Giải năm
587749013912917216089055
Giải sáu
013061667
Giải bảy
84297236

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 20-09-2021

Đặc biệt
74019
Giải nhất
39363
Giải nhì
6537071066
Giải ba
452606352361496032319013026674
Giải tư
5518001951000220
Giải năm
286565854268461775396234
Giải sáu
310412482
Giải bảy
24009119

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-09-2021

Đặc biệt
45957
Giải nhất
46590
Giải nhì
9667098212
Giải ba
614280466516136675695837164581
Giải tư
2819981891802878
Giải năm
304170993203126901171209
Giải sáu
618301042
Giải bảy
32560004

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-09-2021

Đặc biệt
93901
Giải nhất
29743
Giải nhì
7474924114
Giải ba
117452460347552269020255109078
Giải tư
2410524475896247
Giải năm
637154477365646535677674
Giải sáu
783359506
Giải bảy
36833917

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-09-2021

Đặc biệt
35330
Giải nhất
90315
Giải nhì
5717980432
Giải ba
558942145113005897195716048276
Giải tư
6690557934100178
Giải năm
435833307399584948676289
Giải sáu
277553366
Giải bảy
41752978

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-09-2021

Đặc biệt
12093
Giải nhất
15382
Giải nhì
0013021943
Giải ba
504488008264043982420113253130
Giải tư
8475593065070597
Giải năm
926520473694813283006759
Giải sáu
984963471
Giải bảy
39239719

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-09-2021

Đặc biệt
04965
Giải nhất
26381
Giải nhì
7507809937
Giải ba
877501429231642198304605714725
Giải tư
3447526235955888
Giải năm
888257066266511743405870
Giải sáu
534904082
Giải bảy
14123942

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-09-2021

Đặc biệt
32159
Giải nhất
81460
Giải nhì
0105023826
Giải ba
500643217432284795763565246767
Giải tư
2910513142103314
Giải năm
395509791384008277048538
Giải sáu
921400284
Giải bảy
08715249

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-09-2021

Đặc biệt
95548
Giải nhất
68227
Giải nhì
5347618423
Giải ba
593131076102884229982613412546
Giải tư
0146573085720808
Giải năm
963530320184838417907601
Giải sáu
564591957
Giải bảy
83099932

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-09-2021

Đặc biệt
23349
Giải nhất
65096
Giải nhì
3763614585
Giải ba
827110198410108637618042618098
Giải tư
8650641336539598
Giải năm
044410834230509857835883
Giải sáu
265113308
Giải bảy
51730047

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-09-2021

Đặc biệt
26654
Giải nhất
20585
Giải nhì
5133980495
Giải ba
731455442513470951805129410392
Giải tư
6147115384426773
Giải năm
848402778909594717633538
Giải sáu
496219658
Giải bảy
13511119

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-09-2021

Đặc biệt
04529
Giải nhất
92073
Giải nhì
4466876193
Giải ba
786579178640075692165662826266
Giải tư
7728854923474738
Giải năm
490843675962374143618143
Giải sáu
101128722
Giải bảy
11197660

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-09-2021

Đặc biệt
63724
Giải nhất
90250
Giải nhì
2756539894
Giải ba
859810729558350751684156268741
Giải tư
7095086275173188
Giải năm
975515271804952609587540
Giải sáu
989912786
Giải bảy
31718478

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-09-2021

Đặc biệt
14938
Giải nhất
66613
Giải nhì
5944587852
Giải ba
936195579212858773124540594877
Giải tư
0218278243637981
Giải năm
184128081296789997792245
Giải sáu
050787635
Giải bảy
07299951

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-09-2021

Đặc biệt
10765
Giải nhất
61705
Giải nhì
0496595940
Giải ba
780278197645092540376985605269
Giải tư
8236331913753908
Giải năm
002586223484734172355501
Giải sáu
367568645
Giải bảy
15700468

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-09-2021

Đặc biệt
87728
Giải nhất
88415
Giải nhì
1994044927
Giải ba
267931778833474529048831077646
Giải tư
1183903677861612
Giải năm
819294833950480374811667
Giải sáu
792575369
Giải bảy
71021965

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-09-2021

Đặc biệt
17061
Giải nhất
06266
Giải nhì
0780599731
Giải ba
351976244738742442709196585395
Giải tư
7408528353538189
Giải năm
283306515006248093917041
Giải sáu
810437976
Giải bảy
10215111

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-09-2021

Đặc biệt
29855
Giải nhất
28539
Giải nhì
8165635270
Giải ba
527862187728766806368832137142
Giải tư
2287836092113355
Giải năm
949768584094111192631312
Giải sáu
945111675
Giải bảy
38800635

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-09-2021

Đặc biệt
11660
Giải nhất
20874
Giải nhì
0998375655
Giải ba
595969028610824226631182260224
Giải tư
7325012431071380
Giải năm
798171881074931344546185
Giải sáu
916546080
Giải bảy
24092719

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-09-2021

Đặc biệt
77764
Giải nhất
46570
Giải nhì
9207743731
Giải ba
115393283800741006862975138293
Giải tư
0734204896885902
Giải năm
594384336675253179409787
Giải sáu
655119853
Giải bảy
27094190

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-09-2021

Đặc biệt
74627
Giải nhất
86107
Giải nhì
4647263884
Giải ba
489005769472368115369887970707
Giải tư
6872326925285621
Giải năm
149462780725346623181615
Giải sáu
167590938
Giải bảy
06715685

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 31-08-2021

Đặc biệt
49620
Giải nhất
58109
Giải nhì
6503017633
Giải ba
399356876493760685868752967680
Giải tư
0673195277114450
Giải năm
849280706657359488935537
Giải sáu
597440566
Giải bảy
96452455

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 30-08-2021

Đặc biệt
83986
Giải nhất
61984
Giải nhì
7195951392
Giải ba
008853757477498227882812973126
Giải tư
1709138884345743
Giải năm
214980234582327211457245
Giải sáu
973425269
Giải bảy
48453274

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-08-2021

Đặc biệt
58755
Giải nhất
35778
Giải nhì
5708716260
Giải ba
654630205608406097987304382720
Giải tư
8967881062976525
Giải năm
026231711911953744092723
Giải sáu
263935524
Giải bảy
67962081

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 28-08-2021

Đặc biệt
50509
Giải nhất
96823
Giải nhì
9543867362
Giải ba
061013681708356706843064171561
Giải tư
0324581753641563
Giải năm
596129312584306825203384
Giải sáu
445478538
Giải bảy
30809874

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 27-08-2021

Đặc biệt
69159
Giải nhất
30254
Giải nhì
0758074200
Giải ba
643264058659279149900604591165
Giải tư
0884071387595876
Giải năm
428726068140926574457509
Giải sáu
412554979
Giải bảy
27999558

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 26-08-2021

Đặc biệt
88678
Giải nhất
92187
Giải nhì
2615856313
Giải ba
793894495441834755222049676747
Giải tư
7727185449705624
Giải năm
826042367006913190554422
Giải sáu
440870446
Giải bảy
91888428

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 25-08-2021

Đặc biệt
60589
Giải nhất
21378
Giải nhì
2765455105
Giải ba
454784979035749001965544700851
Giải tư
7535853205606658
Giải năm
727002864039101119274705
Giải sáu
785812318
Giải bảy
27833090

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 24-08-2021

Đặc biệt
58389
Giải nhất
98560
Giải nhì
1994841318
Giải ba
204181889131681796142395803193
Giải tư
8202565162174457
Giải năm
549993102445822775049870
Giải sáu
186669660
Giải bảy
11466524

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 23-08-2021

Đặc biệt
58391
Giải nhất
20528
Giải nhì
6936625470
Giải ba
109116274524082876747243241270
Giải tư
7536458598584876
Giải năm
926320020947449607809429
Giải sáu
566438731
Giải bảy
50454468

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 22-08-2021

Đặc biệt
98711
Giải nhất
17016
Giải nhì
8461057897
Giải ba
648375667531785377725279209406
Giải tư
6559593085971411
Giải năm
816271288506013599011234
Giải sáu
990669518
Giải bảy
70666383

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 21-08-2021

Đặc biệt
69157
Giải nhất
89294
Giải nhì
5101996584
Giải ba
521148782792136623003701445644
Giải tư
5615394647783864
Giải năm
414782401391761244797932
Giải sáu
103601674
Giải bảy
56411228

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 20-08-2021

Đặc biệt
04793
Giải nhất
84718
Giải nhì
6766058087
Giải ba
004089731937780074956737190131
Giải tư
4155482746684113
Giải năm
685910547299868299574493
Giải sáu
390501538
Giải bảy
70411771

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 19-08-2021

Đặc biệt
21544
Giải nhất
34727
Giải nhì
7782346383
Giải ba
497742350738296917751415759486
Giải tư
7086494809674049
Giải năm
370601080511576581866804
Giải sáu
837976208
Giải bảy
93029905

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 18-08-2021

Đặc biệt
10443
Giải nhất
28874
Giải nhì
4161134539
Giải ba
189120358453836317871520063243
Giải tư
3400637397686486
Giải năm
112085939502205994732482
Giải sáu
626057366
Giải bảy
59146802

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 17-08-2021

Đặc biệt
68162
Giải nhất
90375
Giải nhì
4214094491
Giải ba
180043872171506823728413539909
Giải tư
1286595482247563
Giải năm
324146694702322687468089
Giải sáu
102436157
Giải bảy
02979573

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 16-08-2021

Đặc biệt
62041
Giải nhất
07429
Giải nhì
5869079335
Giải ba
591648998015934837706315004189
Giải tư
5863097301199411
Giải năm
788706055983729567710697
Giải sáu
096307178
Giải bảy
31392209

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 15-08-2021

Đặc biệt
73497
Giải nhất
42299
Giải nhì
2727047998
Giải ba
476670410216657139934896375245
Giải tư
0915776128041670
Giải năm
119986416169439466906261
Giải sáu
078311921
Giải bảy
18362429

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 14-08-2021

Đặc biệt
55853
Giải nhất
83841
Giải nhì
9179815446
Giải ba
618916720107537984196210336716
Giải tư
9010249103429586
Giải năm
504586369120368349550222
Giải sáu
967940293
Giải bảy
57008694

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 13-08-2021

Đặc biệt
17044
Giải nhất
04460
Giải nhì
6435307330
Giải ba
341683136958467282338893165843
Giải tư
4986033073868051
Giải năm
510533763004797169170198
Giải sáu
104093327
Giải bảy
88342729

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 12-08-2021

Đặc biệt
19868
Giải nhất
60958
Giải nhì
4110623098
Giải ba
768111914259902400901873760660
Giải tư
2470931432641202
Giải năm
753530512548010741324634
Giải sáu
347995614
Giải bảy
51838166

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 11-08-2021

Đặc biệt
53620
Giải nhất
26751
Giải nhì
5948176774
Giải ba
893676040624391626464005000726
Giải tư
1387762250516455
Giải năm
895307003131978392240665
Giải sáu
904587273
Giải bảy
27935923

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 10-08-2021

Đặc biệt
29771
Giải nhất
53969
Giải nhì
7710440388
Giải ba
295913810379150982957955746859
Giải tư
6934803623535401
Giải năm
350181826388391508303866
Giải sáu
185926390
Giải bảy
46517589

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 08-08-2021

Đặc biệt
38115
Giải nhất
97733
Giải nhì
2114352941
Giải ba
129142699810224635518574177963
Giải tư
7663159995283603
Giải năm
670750853629575526821939
Giải sáu
455297980
Giải bảy
85671692

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 07-08-2021

Đặc biệt
49634
Giải nhất
05277
Giải nhì
8522092179
Giải ba
268200989633657221637211740086
Giải tư
9033730746928894
Giải năm
383167218318082505179299
Giải sáu
900800620
Giải bảy
82937584

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 06-08-2021

Đặc biệt
39467
Giải nhất
34338
Giải nhì
8742843563
Giải ba
961245984624613801197354675171
Giải tư
8855540456987155
Giải năm
212630849279668030656258
Giải sáu
300076029
Giải bảy
69475235

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 05-08-2021

Đặc biệt
09081
Giải nhất
56729
Giải nhì
6031578851
Giải ba
945567367885066283986966371369
Giải tư
3083560365138901
Giải năm
700558751002799359431864
Giải sáu
956317168
Giải bảy
85725874

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 04-08-2021

Đặc biệt
46441
Giải nhất
30932
Giải nhì
9255173119
Giải ba
759790888320015853219508971113
Giải tư
6612166610199573
Giải năm
204526295947448569140448
Giải sáu
002250613
Giải bảy
40847453

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 03-08-2021

Đặc biệt
10004
Giải nhất
11355
Giải nhì
5909648107
Giải ba
926698378321445044398322017396
Giải tư
6205418375932181
Giải năm
637506321913686653990180
Giải sáu
501431945
Giải bảy
42136153

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 02-08-2021

Đặc biệt
71424
Giải nhất
01082
Giải nhì
3598128691
Giải ba
983503895719491642706241546173
Giải tư
0712425380819582
Giải năm
940237401725091474788409
Giải sáu
216604659
Giải bảy
03471273

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-08-2021

Đặc biệt
88081
Giải nhất
34286
Giải nhì
1265078390
Giải ba
659252942179263206629137006502
Giải tư
5515520284855405
Giải năm
425961155263904881209098
Giải sáu
899010422
Giải bảy
26313302

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 31-07-2021

Đặc biệt
62914
Giải nhất
46071
Giải nhì
9898095741
Giải ba
265393178496085465477125897111
Giải tư
6982561515192688
Giải năm
950681303488542135377014
Giải sáu
575826238
Giải bảy
27668296

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 30-07-2021

Đặc biệt
94715
Giải nhất
51666
Giải nhì
7815032755
Giải ba
469189750717363260547033640135
Giải tư
6372892111537468
Giải năm
752778359979755961657850
Giải sáu
729628115
Giải bảy
72864382

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 29-07-2021

Đặc biệt
10326
Giải nhất
11116
Giải nhì
2345810215
Giải ba
486449690932894735374367181008
Giải tư
7112653316920017
Giải năm
313780840306927687855336
Giải sáu
852172490
Giải bảy
91507969

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 28-07-2021

Đặc biệt
50098
Giải nhất
30020
Giải nhì
2003976223
Giải ba
684224339986661439719924658646
Giải tư
5931826841841842
Giải năm
026601130828231524253575
Giải sáu
255139152
Giải bảy
62824231

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 27-07-2021

Đặc biệt
52371
Giải nhất
21944
Giải nhì
4578212508
Giải ba
659356362538577862961986447787
Giải tư
1667268608295077
Giải năm
940397538698585551747897
Giải sáu
463186684
Giải bảy
92960207

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 26-07-2021

Đặc biệt
40891
Giải nhất
05339
Giải nhì
2092137824
Giải ba
151883239037996769847733019767
Giải tư
4331816331034608
Giải năm
218093779315046031331714
Giải sáu
887164354
Giải bảy
36127678

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 25-07-2021

Đặc biệt
82380
Giải nhất
30971
Giải nhì
0135685942
Giải ba
161800639661456959730569972114
Giải tư
8352855623955143
Giải năm
465253053009069455736234
Giải sáu
508259535
Giải bảy
03982519

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 24-07-2021

Đặc biệt
77196
Giải nhất
11985
Giải nhì
4683563116
Giải ba
729088057520455085992687504148
Giải tư
2663944470177483
Giải năm
346955399297106358027411
Giải sáu
400645796
Giải bảy
92221960

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 23-07-2021

Đặc biệt
46724
Giải nhất
86038
Giải nhì
3574409196
Giải ba
742780890173475160381544722443
Giải tư
4335573294242448
Giải năm
577245666602320311977966
Giải sáu
185040599
Giải bảy
29843430

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 22-07-2021

Đặc biệt
23166
Giải nhất
99810
Giải nhì
5837951310
Giải ba
997035292072793572747656606796
Giải tư
4363010037271470
Giải năm
581016469131952328779488
Giải sáu
933649246
Giải bảy
13719714

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 21-07-2021

Đặc biệt
47188
Giải nhất
12875
Giải nhì
3573207382
Giải ba
382040784628790836336895210537
Giải tư
3256535334021106
Giải năm
509900963836496302819784
Giải sáu
388936431
Giải bảy
93116818

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 20-07-2021

Đặc biệt
23036
Giải nhất
59156
Giải nhì
3110227668
Giải ba
769718741761450341725539947582
Giải tư
2381292253001681
Giải năm
491846807142243792529138
Giải sáu
862922178
Giải bảy
45558173

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 19-07-2021

Đặc biệt
47133
Giải nhất
69077
Giải nhì
1724642789
Giải ba
798438497928433035322582948887
Giải tư
3482593978909376
Giải năm
541875321339943722274746
Giải sáu
623301390
Giải bảy
69421101

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 18-07-2021

Đặc biệt
32872
Giải nhất
95067
Giải nhì
8030382293
Giải ba
803883757324229689115220377221
Giải tư
0612820716441744
Giải năm
592533449075304224803368
Giải sáu
156903030
Giải bảy
64088302

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 17-07-2021

Đặc biệt
05779
Giải nhất
35146
Giải nhì
9305330465
Giải ba
221304374921938202670623501548
Giải tư
3748133657860202
Giải năm
374707704742384459472346
Giải sáu
418044997
Giải bảy
90991019

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 16-07-2021

Đặc biệt
37782
Giải nhất
48924
Giải nhì
2650844631
Giải ba
689097788560120468428091410827
Giải tư
8176627290563619
Giải năm
819557203711726203105439
Giải sáu
215514560
Giải bảy
96879466

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 15-07-2021

Đặc biệt
70957
Giải nhất
26316
Giải nhì
7333681348
Giải ba
449095561608396927523301614032
Giải tư
4193613562043211
Giải năm
200246771670556172234287
Giải sáu
754082387
Giải bảy
05802303

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 14-07-2021

Đặc biệt
98653
Giải nhất
24424
Giải nhì
5684111681
Giải ba
368645394362307150907022218910
Giải tư
1191119772962055
Giải năm
704011315939273438649231
Giải sáu
850146265
Giải bảy
31294791

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 13-07-2021

Đặc biệt
41507
Giải nhất
80075
Giải nhì
8020195854
Giải ba
609902869791135556256704809864
Giải tư
0394164571305013
Giải năm
829366930406841891617456
Giải sáu
836794989
Giải bảy
95897563

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 12-07-2021

Đặc biệt
48323
Giải nhất
48804
Giải nhì
2044904646
Giải ba
325831909964281022047632493948
Giải tư
6143323314421872
Giải năm
752714076799377031887865
Giải sáu
543721557
Giải bảy
37534473

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 11-07-2021

Đặc biệt
38294
Giải nhất
91851
Giải nhì
9340479438
Giải ba
498211875518535769553876307385
Giải tư
9056299453207541
Giải năm
667785407807690151693598
Giải sáu
285607442
Giải bảy
83623349

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 10-07-2021

Đặc biệt
53594
Giải nhất
70702
Giải nhì
3718539408
Giải ba
213601529134684573177280512733
Giải tư
2932121067650134
Giải năm
703810085935127947457615
Giải sáu
569791796
Giải bảy
23759562

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 09-07-2021

Đặc biệt
70060
Giải nhất
95585
Giải nhì
9282177303
Giải ba
405050575767062830032366996779
Giải tư
6381627811095474
Giải năm
407767711518414964290797
Giải sáu
821264455
Giải bảy
75059799

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 08-07-2021

Đặc biệt
10346
Giải nhất
27144
Giải nhì
7982118474
Giải ba
303729565408025887712223311382
Giải tư
7376984635278076
Giải năm
909926301273497205724887
Giải sáu
598759402
Giải bảy
28509407

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
61289
Giải nhất
80667
Giải nhì
1628556890
Giải ba
081044925989398829189171233304
Giải tư
1908353556306083
Giải năm
102253678306898233423921
Giải sáu
619144621
Giải bảy
57277449

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 06-07-2021

Đặc biệt
46868
Giải nhất
81459
Giải nhì
8527129895
Giải ba
565780486971780108548162221062
Giải tư
8163182142926704
Giải năm
148366267142405144191349
Giải sáu
364851623
Giải bảy
08102856

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 05-07-2021

Đặc biệt
91701
Giải nhất
09512
Giải nhì
8594228239
Giải ba
567810664792539375954079068568
Giải tư
3297617071152218
Giải năm
954582286424292835525104
Giải sáu
457368616
Giải bảy
84892688

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 04-07-2021

Đặc biệt
96477
Giải nhất
73016
Giải nhì
7816701062
Giải ba
008249831153733439816317145547
Giải tư
1346603906691452
Giải năm
201830495037913966189276
Giải sáu
416994429
Giải bảy
31438417

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
02942
Giải nhất
17645
Giải nhì
4895947704
Giải ba
246884718588647694542894140783
Giải tư
0367943425049866
Giải năm
744000451689464807524737
Giải sáu
518345844
Giải bảy
48694449

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 02-07-2021

Đặc biệt
87781
Giải nhất
34762
Giải nhì
3978740120
Giải ba
438914718095886555953120107153
Giải tư
2028429013750122
Giải năm
474043788916793280404780
Giải sáu
228217086
Giải bảy
99883659

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 01-07-2021

Đặc biệt
01275
Giải nhất
82781
Giải nhì
8853004432
Giải ba
742072897082278272134611047746
Giải tư
4819886101317830
Giải năm
418512507234369511311363
Giải sáu
796180919
Giải bảy
58814393

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
82308
Giải nhất
05022
Giải nhì
0770991611
Giải ba
025829467266471368966576238872
Giải tư
8402226065639308
Giải năm
089464395869336901326163
Giải sáu
172415512
Giải bảy
05506167

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 29-06-2021

Đặc biệt
66791
Giải nhất
82119
Giải nhì
2130700460
Giải ba
646741042471358136173249881585
Giải tư
1348277806247983
Giải năm
674758396507294698296343
Giải sáu
152877130
Giải bảy
65192709

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 28-06-2021

Đặc biệt
52658
Giải nhất
47449
Giải nhì
3982160239
Giải ba
800168333156582325313074103764
Giải tư
3744653112809654
Giải năm
674893712037016244398711
Giải sáu
260429998
Giải bảy
20776670

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 27-06-2021

Đặc biệt
13987
Giải nhất
15964
Giải nhì
8109637740
Giải ba
413248028584598228456678424616
Giải tư
5834276840157063
Giải năm
560135300297586070817074
Giải sáu
750230836
Giải bảy
37757870

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
20290
Giải nhất
47139
Giải nhì
2182645549
Giải ba
869493990581448262639151993679
Giải tư
3378968426513661
Giải năm
862750668490564931019484
Giải sáu
300842178
Giải bảy
10745239

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 25-06-2021

Đặc biệt
25985
Giải nhất
03675
Giải nhì
1880346990
Giải ba
455647881504871297948988526774
Giải tư
7403563521057538
Giải năm
125204496833716036252056
Giải sáu
735919015
Giải bảy
96292281

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 24-06-2021

Đặc biệt
17879
Giải nhất
77328
Giải nhì
1241069282
Giải ba
959194789454722139591297280067
Giải tư
4175435509928562
Giải năm
6486170486352385