KẾT QUẢ Xổ số Miền Bắc

Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-09-2021

Đặc biệt
93901
Giải nhất
29743
Giải nhì
7474924114
Giải ba
117452460347552269020255109078
Giải tư
2410524475896247
Giải năm
637154477365646535677674
Giải sáu
783359506
Giải bảy
36833917

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-09-2021

Đặc biệt
35330
Giải nhất
90315
Giải nhì
5717980432
Giải ba
558942145113005897195716048276
Giải tư
6690557934100178
Giải năm
435833307399584948676289
Giải sáu
277553366
Giải bảy
41752978

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-09-2021

Đặc biệt
12093
Giải nhất
15382
Giải nhì
0013021943
Giải ba
504488008264043982420113253130
Giải tư
8475593065070597
Giải năm
926520473694813283006759
Giải sáu
984963471
Giải bảy
39239719

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-09-2021

Đặc biệt
04965
Giải nhất
26381
Giải nhì
7507809937
Giải ba
877501429231642198304605714725
Giải tư
3447526235955888
Giải năm
888257066266511743405870
Giải sáu
534904082
Giải bảy
14123942

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-09-2021

Đặc biệt
32159
Giải nhất
81460
Giải nhì
0105023826
Giải ba
500643217432284795763565246767
Giải tư
2910513142103314
Giải năm
395509791384008277048538
Giải sáu
921400284
Giải bảy
08715249

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-09-2021

Đặc biệt
95548
Giải nhất
68227
Giải nhì
5347618423
Giải ba
593131076102884229982613412546
Giải tư
0146573085720808
Giải năm
963530320184838417907601
Giải sáu
564591957
Giải bảy
83099932

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-09-2021

Đặc biệt
23349
Giải nhất
65096
Giải nhì
3763614585
Giải ba
827110198410108637618042618098
Giải tư
8650641336539598
Giải năm
044410834230509857835883
Giải sáu
265113308
Giải bảy
51730047

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-09-2021

Đặc biệt
26654
Giải nhất
20585
Giải nhì
5133980495
Giải ba
731455442513470951805129410392
Giải tư
6147115384426773
Giải năm
848402778909594717633538
Giải sáu
496219658
Giải bảy
13511119

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-09-2021

Đặc biệt
04529
Giải nhất
92073
Giải nhì
4466876193
Giải ba
786579178640075692165662826266
Giải tư
7728854923474738
Giải năm
490843675962374143618143
Giải sáu
101128722
Giải bảy
11197660

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-09-2021

Đặc biệt
63724
Giải nhất
90250
Giải nhì
2756539894
Giải ba
859810729558350751684156268741
Giải tư
7095086275173188
Giải năm
975515271804952609587540
Giải sáu
989912786
Giải bảy
31718478

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-09-2021

Đặc biệt
14938
Giải nhất
66613
Giải nhì
5944587852
Giải ba
936195579212858773124540594877
Giải tư
0218278243637981
Giải năm
184128081296789997792245
Giải sáu
050787635
Giải bảy
07299951

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-09-2021

Đặc biệt
10765
Giải nhất
61705
Giải nhì
0496595940
Giải ba
780278197645092540376985605269
Giải tư
8236331913753908
Giải năm
002586223484734172355501
Giải sáu
367568645
Giải bảy
15700468

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-09-2021

Đặc biệt
87728
Giải nhất
88415
Giải nhì
1994044927
Giải ba
267931778833474529048831077646
Giải tư
1183903677861612
Giải năm
819294833950480374811667
Giải sáu
792575369
Giải bảy
71021965

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-09-2021

Đặc biệt
17061
Giải nhất
06266
Giải nhì
0780599731
Giải ba
351976244738742442709196585395
Giải tư
7408528353538189
Giải năm
283306515006248093917041
Giải sáu
810437976
Giải bảy
10215111

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-09-2021

Đặc biệt
29855
Giải nhất
28539
Giải nhì
8165635270
Giải ba
527862187728766806368832137142
Giải tư
2287836092113355
Giải năm
949768584094111192631312
Giải sáu
945111675
Giải bảy
38800635

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-09-2021

Đặc biệt
11660
Giải nhất
20874
Giải nhì
0998375655
Giải ba
595969028610824226631182260224
Giải tư
7325012431071380
Giải năm
798171881074931344546185
Giải sáu
916546080
Giải bảy
24092719

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-09-2021

Đặc biệt
77764
Giải nhất
46570
Giải nhì
9207743731
Giải ba
115393283800741006862975138293
Giải tư
0734204896885902
Giải năm
594384336675253179409787
Giải sáu
655119853
Giải bảy
27094190

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-09-2021

Đặc biệt
74627
Giải nhất
86107
Giải nhì
4647263884
Giải ba
489005769472368115369887970707
Giải tư
6872326925285621
Giải năm
149462780725346623181615
Giải sáu
167590938
Giải bảy
06715685

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 31-08-2021

Đặc biệt
49620
Giải nhất
58109
Giải nhì
6503017633
Giải ba
399356876493760685868752967680
Giải tư
0673195277114450
Giải năm
849280706657359488935537
Giải sáu
597440566
Giải bảy
96452455

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 30-08-2021

Đặc biệt
83986
Giải nhất
61984
Giải nhì
7195951392
Giải ba
008853757477498227882812973126
Giải tư
1709138884345743
Giải năm
214980234582327211457245
Giải sáu
973425269
Giải bảy
48453274

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-08-2021

Đặc biệt
58755
Giải nhất
35778
Giải nhì
5708716260
Giải ba
654630205608406097987304382720
Giải tư
8967881062976525
Giải năm
026231711911953744092723
Giải sáu
263935524
Giải bảy
67962081

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 28-08-2021

Đặc biệt
50509
Giải nhất
96823
Giải nhì
9543867362
Giải ba
061013681708356706843064171561
Giải tư
0324581753641563
Giải năm
596129312584306825203384
Giải sáu
445478538
Giải bảy
30809874

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 27-08-2021

Đặc biệt
69159
Giải nhất
30254
Giải nhì
0758074200
Giải ba
643264058659279149900604591165
Giải tư
0884071387595876
Giải năm
428726068140926574457509
Giải sáu
412554979
Giải bảy
27999558

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 26-08-2021

Đặc biệt
88678
Giải nhất
92187
Giải nhì
2615856313
Giải ba
793894495441834755222049676747
Giải tư
7727185449705624
Giải năm
826042367006913190554422
Giải sáu
440870446
Giải bảy
91888428

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 25-08-2021

Đặc biệt
60589
Giải nhất
21378
Giải nhì
2765455105
Giải ba
454784979035749001965544700851
Giải tư
7535853205606658
Giải năm
727002864039101119274705
Giải sáu
785812318
Giải bảy
27833090

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 24-08-2021

Đặc biệt
58389
Giải nhất
98560
Giải nhì
1994841318
Giải ba
204181889131681796142395803193
Giải tư
8202565162174457
Giải năm
549993102445822775049870
Giải sáu
186669660
Giải bảy
11466524

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 23-08-2021

Đặc biệt
58391
Giải nhất
20528
Giải nhì
6936625470
Giải ba
109116274524082876747243241270
Giải tư
7536458598584876
Giải năm
926320020947449607809429
Giải sáu
566438731
Giải bảy
50454468

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 22-08-2021

Đặc biệt
98711
Giải nhất
17016
Giải nhì
8461057897
Giải ba
648375667531785377725279209406
Giải tư
6559593085971411
Giải năm
816271288506013599011234
Giải sáu
990669518
Giải bảy
70666383

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 21-08-2021

Đặc biệt
69157
Giải nhất
89294
Giải nhì
5101996584
Giải ba
521148782792136623003701445644
Giải tư
5615394647783864
Giải năm
414782401391761244797932
Giải sáu
103601674
Giải bảy
56411228

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 20-08-2021

Đặc biệt
04793
Giải nhất
84718
Giải nhì
6766058087
Giải ba
004089731937780074956737190131
Giải tư
4155482746684113
Giải năm
685910547299868299574493
Giải sáu
390501538
Giải bảy
70411771

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 19-08-2021

Đặc biệt
21544
Giải nhất
34727
Giải nhì
7782346383
Giải ba
497742350738296917751415759486
Giải tư
7086494809674049
Giải năm
370601080511576581866804
Giải sáu
837976208
Giải bảy
93029905

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 18-08-2021

Đặc biệt
10443
Giải nhất
28874
Giải nhì
4161134539
Giải ba
189120358453836317871520063243
Giải tư
3400637397686486
Giải năm
112085939502205994732482
Giải sáu
626057366
Giải bảy
59146802

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 17-08-2021

Đặc biệt
68162
Giải nhất
90375
Giải nhì
4214094491
Giải ba
180043872171506823728413539909
Giải tư
1286595482247563
Giải năm
324146694702322687468089
Giải sáu
102436157
Giải bảy
02979573

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 16-08-2021

Đặc biệt
62041
Giải nhất
07429
Giải nhì
5869079335
Giải ba
591648998015934837706315004189
Giải tư
5863097301199411
Giải năm
788706055983729567710697
Giải sáu
096307178
Giải bảy
31392209

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 15-08-2021

Đặc biệt
73497
Giải nhất
42299
Giải nhì
2727047998
Giải ba
476670410216657139934896375245
Giải tư
0915776128041670
Giải năm
119986416169439466906261
Giải sáu
078311921
Giải bảy
18362429

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 14-08-2021

Đặc biệt
55853
Giải nhất
83841
Giải nhì
9179815446
Giải ba
618916720107537984196210336716
Giải tư
9010249103429586
Giải năm
504586369120368349550222
Giải sáu
967940293
Giải bảy
57008694

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 13-08-2021

Đặc biệt
17044
Giải nhất
04460
Giải nhì
6435307330
Giải ba
341683136958467282338893165843
Giải tư
4986033073868051
Giải năm
510533763004797169170198
Giải sáu
104093327
Giải bảy
88342729

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 12-08-2021

Đặc biệt
19868
Giải nhất
60958
Giải nhì
4110623098
Giải ba
768111914259902400901873760660
Giải tư
2470931432641202
Giải năm
753530512548010741324634
Giải sáu
347995614
Giải bảy
51838166

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 11-08-2021

Đặc biệt
53620
Giải nhất
26751
Giải nhì
5948176774
Giải ba
893676040624391626464005000726
Giải tư
1387762250516455
Giải năm
895307003131978392240665
Giải sáu
904587273
Giải bảy
27935923

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 10-08-2021

Đặc biệt
29771
Giải nhất
53969
Giải nhì
7710440388
Giải ba
295913810379150982957955746859
Giải tư
6934803623535401
Giải năm
350181826388391508303866
Giải sáu
185926390
Giải bảy
46517589

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 08-08-2021

Đặc biệt
38115
Giải nhất
97733
Giải nhì
2114352941
Giải ba
129142699810224635518574177963
Giải tư
7663159995283603
Giải năm
670750853629575526821939
Giải sáu
455297980
Giải bảy
85671692

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 07-08-2021

Đặc biệt
49634
Giải nhất
05277
Giải nhì
8522092179
Giải ba
268200989633657221637211740086
Giải tư
9033730746928894
Giải năm
383167218318082505179299
Giải sáu
900800620
Giải bảy
82937584

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 06-08-2021

Đặc biệt
39467
Giải nhất
34338
Giải nhì
8742843563
Giải ba
961245984624613801197354675171
Giải tư
8855540456987155
Giải năm
212630849279668030656258
Giải sáu
300076029
Giải bảy
69475235

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 05-08-2021

Đặc biệt
09081
Giải nhất
56729
Giải nhì
6031578851
Giải ba
945567367885066283986966371369
Giải tư
3083560365138901
Giải năm
700558751002799359431864
Giải sáu
956317168
Giải bảy
85725874

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 04-08-2021

Đặc biệt
46441
Giải nhất
30932
Giải nhì
9255173119
Giải ba
759790888320015853219508971113
Giải tư
6612166610199573
Giải năm
204526295947448569140448
Giải sáu
002250613
Giải bảy
40847453

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 03-08-2021

Đặc biệt
10004
Giải nhất
11355
Giải nhì
5909648107
Giải ba
926698378321445044398322017396
Giải tư
6205418375932181
Giải năm
637506321913686653990180
Giải sáu
501431945
Giải bảy
42136153

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 02-08-2021

Đặc biệt
71424
Giải nhất
01082
Giải nhì
3598128691
Giải ba
983503895719491642706241546173
Giải tư
0712425380819582
Giải năm
940237401725091474788409
Giải sáu
216604659
Giải bảy
03471273

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-08-2021

Đặc biệt
88081
Giải nhất
34286
Giải nhì
1265078390
Giải ba
659252942179263206629137006502
Giải tư
5515520284855405
Giải năm
425961155263904881209098
Giải sáu
899010422
Giải bảy
26313302

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 31-07-2021

Đặc biệt
62914
Giải nhất
46071
Giải nhì
9898095741
Giải ba
265393178496085465477125897111
Giải tư
6982561515192688
Giải năm
950681303488542135377014
Giải sáu
575826238
Giải bảy
27668296

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 30-07-2021

Đặc biệt
94715
Giải nhất
51666
Giải nhì
7815032755
Giải ba
469189750717363260547033640135
Giải tư
6372892111537468
Giải năm
752778359979755961657850
Giải sáu
729628115
Giải bảy
72864382

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 29-07-2021

Đặc biệt
10326
Giải nhất
11116
Giải nhì
2345810215
Giải ba
486449690932894735374367181008
Giải tư
7112653316920017
Giải năm
313780840306927687855336
Giải sáu
852172490
Giải bảy
91507969

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 28-07-2021

Đặc biệt
50098
Giải nhất
30020
Giải nhì
2003976223
Giải ba
684224339986661439719924658646
Giải tư
5931826841841842
Giải năm
026601130828231524253575
Giải sáu
255139152
Giải bảy
62824231

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 27-07-2021

Đặc biệt
52371
Giải nhất
21944
Giải nhì
4578212508
Giải ba
659356362538577862961986447787
Giải tư
1667268608295077
Giải năm
940397538698585551747897
Giải sáu
463186684
Giải bảy
92960207

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 26-07-2021

Đặc biệt
40891
Giải nhất
05339
Giải nhì
2092137824
Giải ba
151883239037996769847733019767
Giải tư
4331816331034608
Giải năm
218093779315046031331714
Giải sáu
887164354
Giải bảy
36127678

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 25-07-2021

Đặc biệt
82380
Giải nhất
30971
Giải nhì
0135685942
Giải ba
161800639661456959730569972114
Giải tư
8352855623955143
Giải năm
465253053009069455736234
Giải sáu
508259535
Giải bảy
03982519

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 24-07-2021

Đặc biệt
77196
Giải nhất
11985
Giải nhì
4683563116
Giải ba
729088057520455085992687504148
Giải tư
2663944470177483
Giải năm
346955399297106358027411
Giải sáu
400645796
Giải bảy
92221960

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 23-07-2021

Đặc biệt
46724
Giải nhất
86038
Giải nhì
3574409196
Giải ba
742780890173475160381544722443
Giải tư
4335573294242448
Giải năm
577245666602320311977966
Giải sáu
185040599
Giải bảy
29843430

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 22-07-2021

Đặc biệt
23166
Giải nhất
99810
Giải nhì
5837951310
Giải ba
997035292072793572747656606796
Giải tư
4363010037271470
Giải năm
581016469131952328779488
Giải sáu
933649246
Giải bảy
13719714

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 21-07-2021

Đặc biệt
47188
Giải nhất
12875
Giải nhì
3573207382
Giải ba
382040784628790836336895210537
Giải tư
3256535334021106
Giải năm
509900963836496302819784
Giải sáu
388936431
Giải bảy
93116818

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 20-07-2021

Đặc biệt
23036
Giải nhất
59156
Giải nhì
3110227668
Giải ba
769718741761450341725539947582
Giải tư
2381292253001681
Giải năm
491846807142243792529138
Giải sáu
862922178
Giải bảy
45558173

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 19-07-2021

Đặc biệt
47133
Giải nhất
69077
Giải nhì
1724642789
Giải ba
798438497928433035322582948887
Giải tư
3482593978909376
Giải năm
541875321339943722274746
Giải sáu
623301390
Giải bảy
69421101

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 18-07-2021

Đặc biệt
32872
Giải nhất
95067
Giải nhì
8030382293
Giải ba
803883757324229689115220377221
Giải tư
0612820716441744
Giải năm
592533449075304224803368
Giải sáu
156903030
Giải bảy
64088302

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 17-07-2021

Đặc biệt
05779
Giải nhất
35146
Giải nhì
9305330465
Giải ba
221304374921938202670623501548
Giải tư
3748133657860202
Giải năm
374707704742384459472346
Giải sáu
418044997
Giải bảy
90991019

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 16-07-2021

Đặc biệt
37782
Giải nhất
48924
Giải nhì
2650844631
Giải ba
689097788560120468428091410827
Giải tư
8176627290563619
Giải năm
819557203711726203105439
Giải sáu
215514560
Giải bảy
96879466

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 15-07-2021

Đặc biệt
70957
Giải nhất
26316
Giải nhì
7333681348
Giải ba
449095561608396927523301614032
Giải tư
4193613562043211
Giải năm
200246771670556172234287
Giải sáu
754082387
Giải bảy
05802303

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 14-07-2021

Đặc biệt
98653
Giải nhất
24424
Giải nhì
5684111681
Giải ba
368645394362307150907022218910
Giải tư
1191119772962055
Giải năm
704011315939273438649231
Giải sáu
850146265
Giải bảy
31294791

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 13-07-2021

Đặc biệt
41507
Giải nhất
80075
Giải nhì
8020195854
Giải ba
609902869791135556256704809864
Giải tư
0394164571305013
Giải năm
829366930406841891617456
Giải sáu
836794989
Giải bảy
95897563

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 12-07-2021

Đặc biệt
48323
Giải nhất
48804
Giải nhì
2044904646
Giải ba
325831909964281022047632493948
Giải tư
6143323314421872
Giải năm
752714076799377031887865
Giải sáu
543721557
Giải bảy
37534473

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 11-07-2021

Đặc biệt
38294
Giải nhất
91851
Giải nhì
9340479438
Giải ba
498211875518535769553876307385
Giải tư
9056299453207541
Giải năm
667785407807690151693598
Giải sáu
285607442
Giải bảy
83623349

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 10-07-2021

Đặc biệt
53594
Giải nhất
70702
Giải nhì
3718539408
Giải ba
213601529134684573177280512733
Giải tư
2932121067650134
Giải năm
703810085935127947457615
Giải sáu
569791796
Giải bảy
23759562

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 09-07-2021

Đặc biệt
70060
Giải nhất
95585
Giải nhì
9282177303
Giải ba
405050575767062830032366996779
Giải tư
6381627811095474
Giải năm
407767711518414964290797
Giải sáu
821264455
Giải bảy
75059799

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 08-07-2021

Đặc biệt
10346
Giải nhất
27144
Giải nhì
7982118474
Giải ba
303729565408025887712223311382
Giải tư
7376984635278076
Giải năm
909926301273497205724887
Giải sáu
598759402
Giải bảy
28509407

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
61289
Giải nhất
80667
Giải nhì
1628556890
Giải ba
081044925989398829189171233304
Giải tư
1908353556306083
Giải năm
102253678306898233423921
Giải sáu
619144621
Giải bảy
57277449

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 06-07-2021

Đặc biệt
46868
Giải nhất
81459
Giải nhì
8527129895
Giải ba
565780486971780108548162221062
Giải tư
8163182142926704
Giải năm
148366267142405144191349
Giải sáu
364851623
Giải bảy
08102856

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 05-07-2021

Đặc biệt
91701
Giải nhất
09512
Giải nhì
8594228239
Giải ba
567810664792539375954079068568
Giải tư
3297617071152218
Giải năm
954582286424292835525104
Giải sáu
457368616
Giải bảy
84892688

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 04-07-2021

Đặc biệt
96477
Giải nhất
73016
Giải nhì
7816701062
Giải ba
008249831153733439816317145547
Giải tư
1346603906691452
Giải năm
201830495037913966189276
Giải sáu
416994429
Giải bảy
31438417

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
02942
Giải nhất
17645
Giải nhì
4895947704
Giải ba
246884718588647694542894140783
Giải tư
0367943425049866
Giải năm
744000451689464807524737
Giải sáu
518345844
Giải bảy
48694449

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 02-07-2021

Đặc biệt
87781
Giải nhất
34762
Giải nhì
3978740120
Giải ba
438914718095886555953120107153
Giải tư
2028429013750122
Giải năm
474043788916793280404780
Giải sáu
228217086
Giải bảy
99883659

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 01-07-2021

Đặc biệt
01275
Giải nhất
82781
Giải nhì
8853004432
Giải ba
742072897082278272134611047746
Giải tư
4819886101317830
Giải năm
418512507234369511311363
Giải sáu
796180919
Giải bảy
58814393

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
82308
Giải nhất
05022
Giải nhì
0770991611
Giải ba
025829467266471368966576238872
Giải tư
8402226065639308
Giải năm
089464395869336901326163
Giải sáu
172415512
Giải bảy
05506167

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 29-06-2021

Đặc biệt
66791
Giải nhất
82119
Giải nhì
2130700460
Giải ba
646741042471358136173249881585
Giải tư
1348277806247983
Giải năm
674758396507294698296343
Giải sáu
152877130
Giải bảy
65192709

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 28-06-2021

Đặc biệt
52658
Giải nhất
47449
Giải nhì
3982160239
Giải ba
800168333156582325313074103764
Giải tư
3744653112809654
Giải năm
674893712037016244398711
Giải sáu
260429998
Giải bảy
20776670

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 27-06-2021

Đặc biệt
13987
Giải nhất
15964
Giải nhì
8109637740
Giải ba
413248028584598228456678424616
Giải tư
5834276840157063
Giải năm
560135300297586070817074
Giải sáu
750230836
Giải bảy
37757870

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
20290
Giải nhất
47139
Giải nhì
2182645549
Giải ba
869493990581448262639151993679
Giải tư
3378968426513661
Giải năm
862750668490564931019484
Giải sáu
300842178
Giải bảy
10745239

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 25-06-2021

Đặc biệt
25985
Giải nhất
03675
Giải nhì
1880346990
Giải ba
455647881504871297948988526774
Giải tư
7403563521057538
Giải năm
125204496833716036252056
Giải sáu
735919015
Giải bảy
96292281

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 24-06-2021

Đặc biệt
17879
Giải nhất
77328
Giải nhì
1241069282
Giải ba
959194789454722139591297280067
Giải tư
4175435509928562
Giải năm
648617048635238594399824
Giải sáu
844819537
Giải bảy
22963552

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 23-06-2021

Đặc biệt
98699
Giải nhất
23243
Giải nhì
1058750359
Giải ba
239848111019506859670212461768
Giải tư
1950205824344736
Giải năm
711585664682129415964060
Giải sáu
287817933
Giải bảy
32174154

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 22-06-2021

Đặc biệt
34505
Giải nhất
41158
Giải nhì
4668684680
Giải ba
657529820201898721327721811699
Giải tư
4601779629203030
Giải năm
654507183173794772794242
Giải sáu
546309896
Giải bảy
17685860

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 21-06-2021

Đặc biệt
60141
Giải nhất
13125
Giải nhì
9752607411
Giải ba
023481646975483271177233115000
Giải tư
1858098058350763
Giải năm
905970985702542565042830
Giải sáu
381910232
Giải bảy
20737289

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 20-06-2021

Đặc biệt
64799
Giải nhất
15675
Giải nhì
5572307182
Giải ba
911183540353278600017328079475
Giải tư
5243960569156435
Giải năm
923339046685476033901914
Giải sáu
570187831
Giải bảy
48686726

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 19-06-2021

Đặc biệt
03472
Giải nhất
93911
Giải nhì
0415075964
Giải ba
047126414939692947205237076447
Giải tư
3111947634254483
Giải năm
293771496622839574168018
Giải sáu
156880910
Giải bảy
12812065

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 18-06-2021

Đặc biệt
14761
Giải nhất
98852
Giải nhì
2413049306
Giải ba
407636372904079752806836574519
Giải tư
8167775438372621
Giải năm
243260948908440300525513
Giải sáu
247287555
Giải bảy
08639138

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 17-06-2021

Đặc biệt
44367
Giải nhất
02103
Giải nhì
8526224192
Giải ba
531175756377726524214729742466
Giải tư
6745818127177607
Giải năm
761450021041361062685907
Giải sáu
443354210
Giải bảy
39143523

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 16-06-2021

Đặc biệt
34622
Giải nhất
94586
Giải nhì
7541500398
Giải ba
026958158439790639559384780022
Giải tư
7922468850992756
Giải năm
539127103411364995229171
Giải sáu
312541104
Giải bảy
03334999

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 15-06-2021

Đặc biệt
27483
Giải nhất
86299
Giải nhì
9767323236
Giải ba
823330252590116137854109324497
Giải tư
8849832388772901
Giải năm
284368310165075027681859
Giải sáu
737267003
Giải bảy
78223927

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 14-06-2021

Đặc biệt
18146
Giải nhất
00534
Giải nhì
4992130332
Giải ba
588905852189686800754932305575
Giải tư
2025545494131476
Giải năm
204445065740974520467389
Giải sáu
655270536
Giải bảy
51488077

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-06-2021

Đặc biệt
35879
Giải nhất
47749
Giải nhì
8750099446
Giải ba
011067932426659569087423693875
Giải tư
7576406931777043
Giải năm
445021276748828847233563
Giải sáu
702154145
Giải bảy
15535741

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 12-06-2021

Đặc biệt
02283
Giải nhất
58255
Giải nhì
0165706701
Giải ba
912668496427203665235136749639
Giải tư
8935381856019446
Giải năm
369921603449442250046817
Giải sáu
776056519
Giải bảy
38860084

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 11-06-2021

Đặc biệt
15348
Giải nhất
78802
Giải nhì
2286191584
Giải ba
265826760872292042094654531425
Giải tư
1818172606270345
Giải năm
634157054803208985111671
Giải sáu
765835214
Giải bảy
20304377

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 10-06-2021

Đặc biệt
92979
Giải nhất
56882
Giải nhì
3934347196
Giải ba
397328831882043676981065001836
Giải tư
4157874060356845
Giải năm
416520741708546759065861
Giải sáu
909942335
Giải bảy
42846813

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 09-06-2021

Đặc biệt
81099
Giải nhất
17483
Giải nhì
9421647818
Giải ba
976932415436495148062554665012
Giải tư
3529600786597548
Giải năm
140842577197660089059695
Giải sáu
210538296
Giải bảy
72429456

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 08-06-2021

Đặc biệt
82266
Giải nhất
02343
Giải nhì
4040817259
Giải ba
580396970438105578246716147090
Giải tư
6998475526746191
Giải năm
062335448319186437418626
Giải sáu
325466201
Giải bảy
67989395

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 07-06-2021

Đặc biệt
26422
Giải nhất
90141
Giải nhì
2632340303
Giải ba
800546627656066541354798989880
Giải tư
3299414882004431
Giải năm
175208452782695083879702
Giải sáu
143889915
Giải bảy
59410283

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 06-06-2021

Đặc biệt
73663
Giải nhất
63348
Giải nhì
5875282743
Giải ba
637092021434263761066760993999
Giải tư
9233628929074869
Giải năm
414518553439472192990693
Giải sáu
982560036
Giải bảy
91211888

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 05-06-2021

Đặc biệt
10263
Giải nhất
84855
Giải nhì
7533003907
Giải ba
815121610473677910898774584811
Giải tư
5701331238382644
Giải năm
779274644444136015366741
Giải sáu
482302689
Giải bảy
65371333

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 04-06-2021

Đặc biệt
60930
Giải nhất
14424
Giải nhì
2597861321
Giải ba
061544999853542831948974190617
Giải tư
0202186868256573
Giải năm
501624229023606416100560
Giải sáu
316410619
Giải bảy
41942071

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 03-06-2021

Đặc biệt
62721
Giải nhất
69350
Giải nhì
7038457898
Giải ba
768799727598757656844455069190
Giải tư
7331789602158763
Giải năm
168298092170867808930640
Giải sáu
318453156
Giải bảy
65810259

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 02-06-2021

Đặc biệt
51714
Giải nhất
07684
Giải nhì
7637765076
Giải ba
218267483939404337172905327921
Giải tư
9279441411070048
Giải năm
694244468703055202032744
Giải sáu
961232807
Giải bảy
17167874

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 01-06-2021

Đặc biệt
57266
Giải nhất
97063
Giải nhì
0154703792
Giải ba
343805554799473045130357743064
Giải tư
2595612997938725
Giải năm
661640295105054794824422
Giải sáu
424936870
Giải bảy
80253712

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 31-05-2021

Đặc biệt
18650
Giải nhất
10527
Giải nhì
3507462060
Giải ba
333105825097160345898924124075
Giải tư
1062590752019167
Giải năm
085913759280044506061421
Giải sáu
540276761
Giải bảy
31459477

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-05-2021

Đặc biệt
15553
Giải nhất
28465
Giải nhì
0179077377
Giải ba
528737037133873617354465087166
Giải tư
2999526383974017
Giải năm
657328291106598263972653
Giải sáu
796010411
Giải bảy
21003114

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 29-05-2021

Đặc biệt
81687
Giải nhất
54246
Giải nhì
5745034972
Giải ba
150447269288895873007123292613
Giải tư
8087871308966614
Giải năm
984013995564517508732587
Giải sáu
871815156
Giải bảy
88144175

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 28-05-2021

Đặc biệt
07076
Giải nhất
67348
Giải nhì
5138077608
Giải ba
080759970394167462283174445914
Giải tư
3311399528763716
Giải năm
247439965550983361950496
Giải sáu
919215628
Giải bảy
82490729

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 27-05-2021

Đặc biệt
33003
Giải nhất
35078
Giải nhì
3650995329
Giải ba
863478489367695310726984746059
Giải tư
3531627707816243
Giải năm
690258797220043436407672
Giải sáu
792899079
Giải bảy
18057478

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 26-05-2021

Đặc biệt
64904
Giải nhất
78141
Giải nhì
8790110549
Giải ba
404034081125962624452277837618
Giải tư
7535163301381596
Giải năm
626167572697247527086364
Giải sáu
682909433
Giải bảy
36714532

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 25-05-2021

Đặc biệt
82871
Giải nhất
94512
Giải nhì
7272081900
Giải ba
039612884380120289294444982514
Giải tư
8544506554833579
Giải năm
026644525162198277831265
Giải sáu
998780684
Giải bảy
44238586

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 24-05-2021

Đặc biệt
19685
Giải nhất
80388
Giải nhì
4905933202
Giải ba
877121796989009337765777944541
Giải tư
7683653169628975
Giải năm
551561415851749291856889
Giải sáu
759540100
Giải bảy
93906929

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-05-2021

Đặc biệt
13529
Giải nhất
97227
Giải nhì
5351042797
Giải ba
539493306963064879101883278557
Giải tư
6853361399667341
Giải năm
137410357645054904358722
Giải sáu
360987857
Giải bảy
36580765

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 22-05-2021

Đặc biệt
94325
Giải nhất
23259
Giải nhì
6664023376
Giải ba
311057228282200639101103094597
Giải tư
5287383882466355
Giải năm
133783285374805687628690
Giải sáu
164827706
Giải bảy
73694951

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 21-05-2021

Đặc biệt
75723
Giải nhất
20849
Giải nhì
1309149882
Giải ba
630750790239553015548388983251
Giải tư
1937014758090407
Giải năm
280077958792886536674004
Giải sáu
684874802
Giải bảy
33344629

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 20-05-2021

Đặc biệt
55967
Giải nhất
54580
Giải nhì
2102667810
Giải ba
595048973313811431983590615941
Giải tư
9745116355396360
Giải năm
644044223437959061829014
Giải sáu
483381367
Giải bảy
76797108

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 19-05-2021

Đặc biệt
83572
Giải nhất
70723
Giải nhì
1430809786
Giải ba
939040171918292246237167111387
Giải tư
6970434663580736
Giải năm
973944591481517280409893
Giải sáu
226031499
Giải bảy
01806512

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 18-05-2021

Đặc biệt
10448
Giải nhất
01293
Giải nhì
9045343020
Giải ba
279890159257247576979095193120
Giải tư
7809089000299163
Giải năm
422852397168720547885067
Giải sáu
198186590
Giải bảy
33820957

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17-05-2021

Đặc biệt
67626
Giải nhất
81254
Giải nhì
1443647191
Giải ba
290545949413547493559922117767
Giải tư
4541021080599213
Giải năm
033548197263154153443788
Giải sáu
373291279
Giải bảy
26839818

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-05-2021

Đặc biệt
32965
Giải nhất
91114
Giải nhì
1793299707
Giải ba
195694756305093593952204459017
Giải tư
9951500771943166
Giải năm
869814171058922003858284
Giải sáu
831489931
Giải bảy
71519828

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 15-05-2021

Đặc biệt
59925
Giải nhất
41995
Giải nhì
3210499664
Giải ba
629773124133408928871214551393
Giải tư
7548977695580921
Giải năm
231568638680632923776711
Giải sáu
952319693
Giải bảy
94165543

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 14-05-2021

Đặc biệt
81047
Giải nhất
91687
Giải nhì
8762488230
Giải ba
599853203268527946678322911815
Giải tư
0131075001664345
Giải năm
605509893003278575791802
Giải sáu
151324986
Giải bảy
13143794

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 13-05-2021

Đặc biệt
68664
Giải nhất
81431
Giải nhì
4072022183
Giải ba
916393316183447469886451925878
Giải tư
1896139912125965
Giải năm
850549812318754428910191
Giải sáu
917833388
Giải bảy
09330223

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 12-05-2021

Đặc biệt
49650
Giải nhất
06579
Giải nhì
1434212281
Giải ba
412476632282113016469481944572
Giải tư
8517191660684664
Giải năm
140277445242955057122726
Giải sáu
931274752
Giải bảy
13557067

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 11-05-2021

Đặc biệt
57470
Giải nhất
46413
Giải nhì
7346930308
Giải ba
315833845658820473865065484672
Giải tư
6636448628824552
Giải năm
881808069150558316132304
Giải sáu
826058851
Giải bảy
21044774

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 10-05-2021

Đặc biệt
54247
Giải nhất
69734
Giải nhì
3467720804
Giải ba
582382255172439910372891704645
Giải tư
1787924920023566
Giải năm
104607284516354228570539
Giải sáu
307802403
Giải bảy
53292857

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-05-2021

Đặc biệt
76369
Giải nhất
77298
Giải nhì
7304617455
Giải ba
890497208729566018990480483194
Giải tư
8511044843467136
Giải năm
834211847406485889729760
Giải sáu
701912815
Giải bảy
12500513

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 08-05-2021

Đặc biệt
26493
Giải nhất
54128
Giải nhì
0181898582
Giải ba
015079305978338906880679350767
Giải tư
1368214233969675
Giải năm
080017862056144280780933
Giải sáu
904022880
Giải bảy
65255099

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 07-05-2021

Đặc biệt
70447
Giải nhất
30887
Giải nhì
3512087882
Giải ba
324526808390768494173532745592
Giải tư
2495191059385431
Giải năm
335640530586963963454121
Giải sáu
227327843
Giải bảy
55801371

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 06-05-2021

Đặc biệt
80359
Giải nhất
19644
Giải nhì
5686623666
Giải ba
038109053816724995532756667734
Giải tư
0584964196086060
Giải năm
133566796784148670131067
Giải sáu
906636410
Giải bảy
25798854

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 05-05-2021

Đặc biệt
83866
Giải nhất
51676
Giải nhì
1873624033
Giải ba
193882634644869649439813616229
Giải tư
8844136397023489
Giải năm
657296224979937576316461
Giải sáu
940517144
Giải bảy
56901553