KẾT QUẢ Xổ số Miền Bắc

Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 23-06-2021

Đặc biệt
98699
Giải nhất
23243
Giải nhì
1058750359
Giải ba
239848111019506859670212461768
Giải tư
1950205824344736
Giải năm
711585664682129415964060
Giải sáu
287817933
Giải bảy
32174154

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 22-06-2021

Đặc biệt
34505
Giải nhất
41158
Giải nhì
4668684680
Giải ba
657529820201898721327721811699
Giải tư
4601779629203030
Giải năm
654507183173794772794242
Giải sáu
546309896
Giải bảy
17685860

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 21-06-2021

Đặc biệt
60141
Giải nhất
13125
Giải nhì
9752607411
Giải ba
023481646975483271177233115000
Giải tư
1858098058350763
Giải năm
905970985702542565042830
Giải sáu
381910232
Giải bảy
20737289

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 20-06-2021

Đặc biệt
64799
Giải nhất
15675
Giải nhì
5572307182
Giải ba
911183540353278600017328079475
Giải tư
5243960569156435
Giải năm
923339046685476033901914
Giải sáu
570187831
Giải bảy
48686726

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 19-06-2021

Đặc biệt
03472
Giải nhất
93911
Giải nhì
0415075964
Giải ba
047126414939692947205237076447
Giải tư
3111947634254483
Giải năm
293771496622839574168018
Giải sáu
156880910
Giải bảy
12812065

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 18-06-2021

Đặc biệt
14761
Giải nhất
98852
Giải nhì
2413049306
Giải ba
407636372904079752806836574519
Giải tư
8167775438372621
Giải năm
243260948908440300525513
Giải sáu
247287555
Giải bảy
08639138

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 17-06-2021

Đặc biệt
44367
Giải nhất
02103
Giải nhì
8526224192
Giải ba
531175756377726524214729742466
Giải tư
6745818127177607
Giải năm
761450021041361062685907
Giải sáu
443354210
Giải bảy
39143523

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 16-06-2021

Đặc biệt
34622
Giải nhất
94586
Giải nhì
7541500398
Giải ba
026958158439790639559384780022
Giải tư
7922468850992756
Giải năm
539127103411364995229171
Giải sáu
312541104
Giải bảy
03334999

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 15-06-2021

Đặc biệt
27483
Giải nhất
86299
Giải nhì
9767323236
Giải ba
823330252590116137854109324497
Giải tư
8849832388772901
Giải năm
284368310165075027681859
Giải sáu
737267003
Giải bảy
78223927

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 14-06-2021

Đặc biệt
18146
Giải nhất
00534
Giải nhì
4992130332
Giải ba
588905852189686800754932305575
Giải tư
2025545494131476
Giải năm
204445065740974520467389
Giải sáu
655270536
Giải bảy
51488077

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-06-2021

Đặc biệt
35879
Giải nhất
47749
Giải nhì
8750099446
Giải ba
011067932426659569087423693875
Giải tư
7576406931777043
Giải năm
445021276748828847233563
Giải sáu
702154145
Giải bảy
15535741

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 12-06-2021

Đặc biệt
02283
Giải nhất
58255
Giải nhì
0165706701
Giải ba
912668496427203665235136749639
Giải tư
8935381856019446
Giải năm
369921603449442250046817
Giải sáu
776056519
Giải bảy
38860084

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 11-06-2021

Đặc biệt
15348
Giải nhất
78802
Giải nhì
2286191584
Giải ba
265826760872292042094654531425
Giải tư
1818172606270345
Giải năm
634157054803208985111671
Giải sáu
765835214
Giải bảy
20304377

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 10-06-2021

Đặc biệt
92979
Giải nhất
56882
Giải nhì
3934347196
Giải ba
397328831882043676981065001836
Giải tư
4157874060356845
Giải năm
416520741708546759065861
Giải sáu
909942335
Giải bảy
42846813

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 09-06-2021

Đặc biệt
81099
Giải nhất
17483
Giải nhì
9421647818
Giải ba
976932415436495148062554665012
Giải tư
3529600786597548
Giải năm
140842577197660089059695
Giải sáu
210538296
Giải bảy
72429456

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 08-06-2021

Đặc biệt
82266
Giải nhất
02343
Giải nhì
4040817259
Giải ba
580396970438105578246716147090
Giải tư
6998475526746191
Giải năm
062335448319186437418626
Giải sáu
325466201
Giải bảy
67989395

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 07-06-2021

Đặc biệt
26422
Giải nhất
90141
Giải nhì
2632340303
Giải ba
800546627656066541354798989880
Giải tư
3299414882004431
Giải năm
175208452782695083879702
Giải sáu
143889915
Giải bảy
59410283

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 06-06-2021

Đặc biệt
73663
Giải nhất
63348
Giải nhì
5875282743
Giải ba
637092021434263761066760993999
Giải tư
9233628929074869
Giải năm
414518553439472192990693
Giải sáu
982560036
Giải bảy
91211888

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 05-06-2021

Đặc biệt
10263
Giải nhất
84855
Giải nhì
7533003907
Giải ba
815121610473677910898774584811
Giải tư
5701331238382644
Giải năm
779274644444136015366741
Giải sáu
482302689
Giải bảy
65371333

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 04-06-2021

Đặc biệt
60930
Giải nhất
14424
Giải nhì
2597861321
Giải ba
061544999853542831948974190617
Giải tư
0202186868256573
Giải năm
501624229023606416100560
Giải sáu
316410619
Giải bảy
41942071

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 03-06-2021

Đặc biệt
62721
Giải nhất
69350
Giải nhì
7038457898
Giải ba
768799727598757656844455069190
Giải tư
7331789602158763
Giải năm
168298092170867808930640
Giải sáu
318453156
Giải bảy
65810259

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 02-06-2021

Đặc biệt
51714
Giải nhất
07684
Giải nhì
7637765076
Giải ba
218267483939404337172905327921
Giải tư
9279441411070048
Giải năm
694244468703055202032744
Giải sáu
961232807
Giải bảy
17167874

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 01-06-2021

Đặc biệt
57266
Giải nhất
97063
Giải nhì
0154703792
Giải ba
343805554799473045130357743064
Giải tư
2595612997938725
Giải năm
661640295105054794824422
Giải sáu
424936870
Giải bảy
80253712

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 31-05-2021

Đặc biệt
18650
Giải nhất
10527
Giải nhì
3507462060
Giải ba
333105825097160345898924124075
Giải tư
1062590752019167
Giải năm
085913759280044506061421
Giải sáu
540276761
Giải bảy
31459477

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-05-2021

Đặc biệt
15553
Giải nhất
28465
Giải nhì
0179077377
Giải ba
528737037133873617354465087166
Giải tư
2999526383974017
Giải năm
657328291106598263972653
Giải sáu
796010411
Giải bảy
21003114

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 29-05-2021

Đặc biệt
81687
Giải nhất
54246
Giải nhì
5745034972
Giải ba
150447269288895873007123292613
Giải tư
8087871308966614
Giải năm
984013995564517508732587
Giải sáu
871815156
Giải bảy
88144175

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 28-05-2021

Đặc biệt
07076
Giải nhất
67348
Giải nhì
5138077608
Giải ba
080759970394167462283174445914
Giải tư
3311399528763716
Giải năm
247439965550983361950496
Giải sáu
919215628
Giải bảy
82490729

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 27-05-2021

Đặc biệt
33003
Giải nhất
35078
Giải nhì
3650995329
Giải ba
863478489367695310726984746059
Giải tư
3531627707816243
Giải năm
690258797220043436407672
Giải sáu
792899079
Giải bảy
18057478

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 26-05-2021

Đặc biệt
64904
Giải nhất
78141
Giải nhì
8790110549
Giải ba
404034081125962624452277837618
Giải tư
7535163301381596
Giải năm
626167572697247527086364
Giải sáu
682909433
Giải bảy
36714532

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 25-05-2021

Đặc biệt
82871
Giải nhất
94512
Giải nhì
7272081900
Giải ba
039612884380120289294444982514
Giải tư
8544506554833579
Giải năm
026644525162198277831265
Giải sáu
998780684
Giải bảy
44238586

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 24-05-2021

Đặc biệt
19685
Giải nhất
80388
Giải nhì
4905933202
Giải ba
877121796989009337765777944541
Giải tư
7683653169628975
Giải năm
551561415851749291856889
Giải sáu
759540100
Giải bảy
93906929

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-05-2021

Đặc biệt
13529
Giải nhất
97227
Giải nhì
5351042797
Giải ba
539493306963064879101883278557
Giải tư
6853361399667341
Giải năm
137410357645054904358722
Giải sáu
360987857
Giải bảy
36580765

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 22-05-2021

Đặc biệt
94325
Giải nhất
23259
Giải nhì
6664023376
Giải ba
311057228282200639101103094597
Giải tư
5287383882466355
Giải năm
133783285374805687628690
Giải sáu
164827706
Giải bảy
73694951

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 21-05-2021

Đặc biệt
75723
Giải nhất
20849
Giải nhì
1309149882
Giải ba
630750790239553015548388983251
Giải tư
1937014758090407
Giải năm
280077958792886536674004
Giải sáu
684874802
Giải bảy
33344629

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 20-05-2021

Đặc biệt
55967
Giải nhất
54580
Giải nhì
2102667810
Giải ba
595048973313811431983590615941
Giải tư
9745116355396360
Giải năm
644044223437959061829014
Giải sáu
483381367
Giải bảy
76797108

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 19-05-2021

Đặc biệt
83572
Giải nhất
70723
Giải nhì
1430809786
Giải ba
939040171918292246237167111387
Giải tư
6970434663580736
Giải năm
973944591481517280409893
Giải sáu
226031499
Giải bảy
01806512

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 18-05-2021

Đặc biệt
10448
Giải nhất
01293
Giải nhì
9045343020
Giải ba
279890159257247576979095193120
Giải tư
7809089000299163
Giải năm
422852397168720547885067
Giải sáu
198186590
Giải bảy
33820957

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17-05-2021

Đặc biệt
67626
Giải nhất
81254
Giải nhì
1443647191
Giải ba
290545949413547493559922117767
Giải tư
4541021080599213
Giải năm
033548197263154153443788
Giải sáu
373291279
Giải bảy
26839818

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-05-2021

Đặc biệt
32965
Giải nhất
91114
Giải nhì
1793299707
Giải ba
195694756305093593952204459017
Giải tư
9951500771943166
Giải năm
869814171058922003858284
Giải sáu
831489931
Giải bảy
71519828

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 15-05-2021

Đặc biệt
59925
Giải nhất
41995
Giải nhì
3210499664
Giải ba
629773124133408928871214551393
Giải tư
7548977695580921
Giải năm
231568638680632923776711
Giải sáu
952319693
Giải bảy
94165543

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 14-05-2021

Đặc biệt
81047
Giải nhất
91687
Giải nhì
8762488230
Giải ba
599853203268527946678322911815
Giải tư
0131075001664345
Giải năm
605509893003278575791802
Giải sáu
151324986
Giải bảy
13143794

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 13-05-2021

Đặc biệt
68664
Giải nhất
81431
Giải nhì
4072022183
Giải ba
916393316183447469886451925878
Giải tư
1896139912125965
Giải năm
850549812318754428910191
Giải sáu
917833388
Giải bảy
09330223

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 12-05-2021

Đặc biệt
49650
Giải nhất
06579
Giải nhì
1434212281
Giải ba
412476632282113016469481944572
Giải tư
8517191660684664
Giải năm
140277445242955057122726
Giải sáu
931274752
Giải bảy
13557067

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 11-05-2021

Đặc biệt
57470
Giải nhất
46413
Giải nhì
7346930308
Giải ba
315833845658820473865065484672
Giải tư
6636448628824552
Giải năm
881808069150558316132304
Giải sáu
826058851
Giải bảy
21044774

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 10-05-2021

Đặc biệt
54247
Giải nhất
69734
Giải nhì
3467720804
Giải ba
582382255172439910372891704645
Giải tư
1787924920023566
Giải năm
104607284516354228570539
Giải sáu
307802403
Giải bảy
53292857

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-05-2021

Đặc biệt
76369
Giải nhất
77298
Giải nhì
7304617455
Giải ba
890497208729566018990480483194
Giải tư
8511044843467136
Giải năm
834211847406485889729760
Giải sáu
701912815
Giải bảy
12500513

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 08-05-2021

Đặc biệt
26493
Giải nhất
54128
Giải nhì
0181898582
Giải ba
015079305978338906880679350767
Giải tư
1368214233969675
Giải năm
080017862056144280780933
Giải sáu
904022880
Giải bảy
65255099

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 07-05-2021

Đặc biệt
70447
Giải nhất
30887
Giải nhì
3512087882
Giải ba
324526808390768494173532745592
Giải tư
2495191059385431
Giải năm
335640530586963963454121
Giải sáu
227327843
Giải bảy
55801371

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 06-05-2021

Đặc biệt
80359
Giải nhất
19644
Giải nhì
5686623666
Giải ba
038109053816724995532756667734
Giải tư
0584964196086060
Giải năm
133566796784148670131067
Giải sáu
906636410
Giải bảy
25798854

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 05-05-2021

Đặc biệt
83866
Giải nhất
51676
Giải nhì
1873624033
Giải ba
193882634644869649439813616229
Giải tư
8844136397023489
Giải năm
657296224979937576316461
Giải sáu
940517144
Giải bảy
56901553