Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 21-01-2022

Đặc biệt
202497
Giải nhất
87668
Giải nhì
87192
Giải ba
4321171746
Giải tư
73543029757512340498
289833377019689
Giải năm
7735
Giải sáu
730117201829
Giải bảy
609
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 14-01-2022

Đặc biệt
422796
Giải nhất
74093
Giải nhì
78108
Giải ba
2034128126
Giải tư
15219614604039868879
064314125451211
Giải năm
6957
Giải sáu
932367513533
Giải bảy
139
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 07-01-2022

Đặc biệt
591477
Giải nhất
65428
Giải nhì
75295
Giải ba
8512295885
Giải tư
11647878343319962146
441871081508029
Giải năm
7805
Giải sáu
999659516248
Giải bảy
444
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 31-12-2021

Đặc biệt
026807
Giải nhất
69905
Giải nhì
78716
Giải ba
2988566963
Giải tư
99051445833374267569
909107839665601
Giải năm
1330
Giải sáu
599919500759
Giải bảy
289
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 24-12-2021

Đặc biệt
059661
Giải nhất
32404
Giải nhì
77702
Giải ba
3169037144
Giải tư
73785255280491042925
817838700988291
Giải năm
6789
Giải sáu
222827140186
Giải bảy
076
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 17-12-2021

Đặc biệt
410612
Giải nhất
29434
Giải nhì
70831
Giải ba
2386930586
Giải tư
84864791028110061459
956440049893735
Giải năm
4143
Giải sáu
546795295291
Giải bảy
769
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 10-12-2021

Đặc biệt
055135
Giải nhất
49211
Giải nhì
58599
Giải ba
3082578530
Giải tư
97070714498287881784
720348622540967
Giải năm
0613
Giải sáu
455640225902
Giải bảy
604
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 03-12-2021

Đặc biệt
605667
Giải nhất
37143
Giải nhì
40224
Giải ba
0237098309
Giải tư
67216592340489464691
199166078924095
Giải năm
0225
Giải sáu
837054292384
Giải bảy
566
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 26-11-2021

Đặc biệt
411917
Giải nhất
37493
Giải nhì
17522
Giải ba
5337813186
Giải tư
21123457011659857408
756793788215777
Giải năm
0304
Giải sáu
798971690971
Giải bảy
193
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 19-11-2021

Đặc biệt
108474
Giải nhất
10524
Giải nhì
36201
Giải ba
6994036072
Giải tư
62833275345287992782
892044916674447
Giải năm
1048
Giải sáu
611833264935
Giải bảy
564
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 12-11-2021

Đặc biệt
016307
Giải nhất
26422
Giải nhì
23144
Giải ba
5132971964
Giải tư
07978585211444548560
312337592818452
Giải năm
3252
Giải sáu
331241582871
Giải bảy
727
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 05-11-2021

Đặc biệt
313543
Giải nhất
71421
Giải nhì
14757
Giải ba
3900675892
Giải tư
86837210873068059205
422033483080952
Giải năm
8426
Giải sáu
370697706954
Giải bảy
123
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 29-10-2021

Đặc biệt
566307
Giải nhất
28733
Giải nhì
79548
Giải ba
4832696588
Giải tư
70726509072757431714
261564492177989
Giải năm
1116
Giải sáu
245331709217
Giải bảy
317
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 22-10-2021

Đặc biệt
863825
Giải nhất
31373
Giải nhì
99169
Giải ba
6095588733
Giải tư
92952222717692788062
995200206004989
Giải năm
7623
Giải sáu
466004271934
Giải bảy
164
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 02-07-2021

Đặc biệt
922293
Giải nhất
64473
Giải nhì
46311
Giải ba
2628753302
Giải tư
96866214151972285023
631877533409130
Giải năm
7120
Giải sáu
191838213648
Giải bảy
360
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 25-06-2021

Đặc biệt
187649
Giải nhất
76674
Giải nhì
36389
Giải ba
4636780606
Giải tư
46935173989137099304
306039369174495
Giải năm
6678
Giải sáu
041673573303
Giải bảy
310
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 18-06-2021

Đặc biệt
156167
Giải nhất
74954
Giải nhì
52769
Giải ba
5573708560
Giải tư
66885511746500996009
856061953637042
Giải năm
6521
Giải sáu
970774318506
Giải bảy
998
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 11-06-2021

Đặc biệt
547575
Giải nhất
85642
Giải nhì
64161
Giải ba
4738785893
Giải tư
63294872331050677071
603176164237064
Giải năm
2454
Giải sáu
409954618143
Giải bảy
982
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 04-06-2021

Đặc biệt
624597
Giải nhất
12455
Giải nhì
12588
Giải ba
9170179982
Giải tư
30785577157053700442
139861710203017
Giải năm
8943
Giải sáu
296255402203
Giải bảy
133
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 28-05-2021

Đặc biệt
025441
Giải nhất
72438
Giải nhì
73169
Giải ba
0527013616
Giải tư
69647640089234365217
311991961950927
Giải năm
0437
Giải sáu
294935003365
Giải bảy
660
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 21-05-2021

Đặc biệt
727533
Giải nhất
90695
Giải nhì
76194
Giải ba
4244422792
Giải tư
44232881710229545351
865987075278430
Giải năm
8279
Giải sáu
715363438373
Giải bảy
306
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 14-05-2021

Đặc biệt
873650
Giải nhất
62370
Giải nhì
43137
Giải ba
7982557469
Giải tư
23028518331826165103
680776345776425
Giải năm
2736
Giải sáu
284725709052
Giải bảy
395
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 07-05-2021

Đặc biệt
450087
Giải nhất
67924
Giải nhì
44095
Giải ba
9230122174
Giải tư
69629060050209235889
000205870878815
Giải năm
6007
Giải sáu
605588098387
Giải bảy
456
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 30-04-2021

Đặc biệt
300869
Giải nhất
16741
Giải nhì
89178
Giải ba
3425120099
Giải tư
91096704326476786771
622388161230697
Giải năm
1216
Giải sáu
141050057391
Giải bảy
503
Giải tám
08