Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-10-2021

Đặc biệt
599126
Giải nhất
35200
Giải nhì
01049
Giải ba
5408156942
Giải tư
99497890539083087294
692690223764810
Giải năm
0989
Giải sáu
557661642137
Giải bảy
895
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-10-2021

Đặc biệt
746396
Giải nhất
50453
Giải nhì
26192
Giải ba
7315207078
Giải tư
46064016941688368286
423931971507867
Giải năm
7291
Giải sáu
733063428555
Giải bảy
721
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-10-2021

Đặc biệt
452883
Giải nhất
86077
Giải nhì
12192
Giải ba
9048076696
Giải tư
77760488870230347549
851871378708698
Giải năm
2235
Giải sáu
472844538821
Giải bảy
317
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-10-2021

Đặc biệt
208214
Giải nhất
45404
Giải nhì
82054
Giải ba
1371644857
Giải tư
55938788839725311186
229243917147016
Giải năm
7712
Giải sáu
761466060408
Giải bảy
250
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-09-2021

Đặc biệt
395548
Giải nhất
98912
Giải nhì
15419
Giải ba
6641581039
Giải tư
73569987882018896343
773730204704570
Giải năm
8407
Giải sáu
012138483452
Giải bảy
513
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-09-2021

Đặc biệt
352454
Giải nhất
43503
Giải nhì
22484
Giải ba
1135056804
Giải tư
82247632323175711170
720191701619545
Giải năm
1124
Giải sáu
227650759359
Giải bảy
849
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-09-2021

Đặc biệt
241508
Giải nhất
34097
Giải nhì
31156
Giải ba
7508750082
Giải tư
93902121773162727695
812225221558762
Giải năm
5716
Giải sáu
314107027779
Giải bảy
560
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-09-2021

Đặc biệt
493402
Giải nhất
87588
Giải nhì
84886
Giải ba
2851557362
Giải tư
25430697440400909625
059707124217734
Giải năm
7723
Giải sáu
372093553450
Giải bảy
676
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-09-2021

Đặc biệt
488060
Giải nhất
51311
Giải nhì
63632
Giải ba
9476461599
Giải tư
33747749093505802578
147055861580678
Giải năm
3319
Giải sáu
711748366156
Giải bảy
157
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-09-2021

Đặc biệt
998137
Giải nhất
20113
Giải nhì
24627
Giải ba
5276825217
Giải tư
20125923446415812854
302051461211455
Giải năm
4712
Giải sáu
998602912322
Giải bảy
765
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-09-2021

Đặc biệt
273968
Giải nhất
95258
Giải nhì
53862
Giải ba
0972839038
Giải tư
95287860144232535379
233277421449415
Giải năm
9580
Giải sáu
261086016784
Giải bảy
990
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-09-2021

Đặc biệt
618260
Giải nhất
69914
Giải nhì
28942
Giải ba
1301602314
Giải tư
76624464057553261344
057013942151188
Giải năm
1444
Giải sáu
783524379382
Giải bảy
041
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-09-2021

Đặc biệt
784082
Giải nhất
05641
Giải nhì
45197
Giải ba
3091398041
Giải tư
68827376707013900261
392702018327710
Giải năm
9922
Giải sáu
976824853014
Giải bảy
486
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 28-08-2021

Đặc biệt
605637
Giải nhất
45820
Giải nhì
97070
Giải ba
0230498072
Giải tư
82753270000734152367
133163080757318
Giải năm
5686
Giải sáu
587811575942
Giải bảy
883
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 25-08-2021

Đặc biệt
437938
Giải nhất
17125
Giải nhì
99847
Giải ba
1237339112
Giải tư
20630269092323680536
843736059933393
Giải năm
3014
Giải sáu
375749789956
Giải bảy
273
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 14-08-2021

Đặc biệt
470618
Giải nhất
88191
Giải nhì
97565
Giải ba
5208328088
Giải tư
90104777580353062037
133872620844217
Giải năm
0954
Giải sáu
141777851569
Giải bảy
964
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 11-08-2021

Đặc biệt
720171
Giải nhất
80384
Giải nhì
08031
Giải ba
6789054610
Giải tư
55665926412634957767
862741219321277
Giải năm
9545
Giải sáu
205619278960
Giải bảy
079
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 24-07-2021

Đặc biệt
706798
Giải nhất
93782
Giải nhì
47912
Giải ba
8436713092
Giải tư
67431797328063548184
320244088066591
Giải năm
5002
Giải sáu
406844562562
Giải bảy
989
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 21-07-2021

Đặc biệt
441683
Giải nhất
58340
Giải nhì
65246
Giải ba
7572942050
Giải tư
09614466668611864224
456463023406011
Giải năm
5128
Giải sáu
114837870075
Giải bảy
159
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 17-07-2021

Đặc biệt
080283
Giải nhất
67626
Giải nhì
45007
Giải ba
2206709746
Giải tư
31973344157632507319
941538089534931
Giải năm
1163
Giải sáu
634393993070
Giải bảy
224
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 14-07-2021

Đặc biệt
529373
Giải nhất
16569
Giải nhì
10520
Giải ba
6634798248
Giải tư
70690521561642215801
075499203850061
Giải năm
8954
Giải sáu
356325350084
Giải bảy
334
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 10-07-2021

Đặc biệt
882479
Giải nhất
39416
Giải nhì
71334
Giải ba
6466787391
Giải tư
58123592351935734765
171441482204849
Giải năm
4737
Giải sáu
402745324487
Giải bảy
099
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
112653
Giải nhất
32139
Giải nhì
11427
Giải ba
2062772046
Giải tư
51804729560420496134
837481770264758
Giải năm
1569
Giải sáu
649225846243
Giải bảy
814
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
358551
Giải nhất
74477
Giải nhì
19667
Giải ba
2933797014
Giải tư
95638575761876486689
082728444082840
Giải năm
8591
Giải sáu
379369715878
Giải bảy
300
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
459744
Giải nhất
91347
Giải nhì
02946
Giải ba
3322370183
Giải tư
59112228245937650623
856578774522857
Giải năm
2775
Giải sáu
378914905127
Giải bảy
053
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
802667
Giải nhất
58804
Giải nhì
43830
Giải ba
9097260689
Giải tư
93183145846013536858
143546666146033
Giải năm
5721
Giải sáu
376820305276
Giải bảy
291
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 23-06-2021

Đặc biệt
003055
Giải nhất
55276
Giải nhì
47135
Giải ba
9718754891
Giải tư
24953644657591443493
839491502705646
Giải năm
9556
Giải sáu
377455768967
Giải bảy
171
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 19-06-2021

Đặc biệt
756717
Giải nhất
05458
Giải nhì
15076
Giải ba
3002644253
Giải tư
75347544196927057903
818653638894395
Giải năm
9697
Giải sáu
915235282885
Giải bảy
252
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 16-06-2021

Đặc biệt
012987
Giải nhất
77579
Giải nhì
63957
Giải ba
2232484199
Giải tư
98691781834150734725
659140953581423
Giải năm
6644
Giải sáu
013056206888
Giải bảy
170
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 12-06-2021

Đặc biệt
014160
Giải nhất
19547
Giải nhì
15535
Giải ba
9564188365
Giải tư
23343931333138975193
752578979809672
Giải năm
4212
Giải sáu
677877988451
Giải bảy
229
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 09-06-2021

Đặc biệt
316693
Giải nhất
60185
Giải nhì
00126
Giải ba
9972876393
Giải tư
68999649374795527871
075299735663177
Giải năm
4796
Giải sáu
376420113237
Giải bảy
128
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 05-06-2021

Đặc biệt
145815
Giải nhất
00720
Giải nhì
85459
Giải ba
5413000054
Giải tư
42635758225821079786
761408632154127
Giải năm
6449
Giải sáu
056209036068
Giải bảy
154
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 02-06-2021

Đặc biệt
244539
Giải nhất
83003
Giải nhì
50864
Giải ba
8982037538
Giải tư
62579614155849499967
397451926709463
Giải năm
8533
Giải sáu
127969737398
Giải bảy
045
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 29-05-2021

Đặc biệt
088324
Giải nhất
50991
Giải nhì
37129
Giải ba
4790939296
Giải tư
56048740278396528671
501659237659698
Giải năm
6712
Giải sáu
374478425109
Giải bảy
658
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 26-05-2021

Đặc biệt
973856
Giải nhất
99911
Giải nhì
65028
Giải ba
8810370431
Giải tư
07109869639105235303
623220986629150
Giải năm
9662
Giải sáu
723654150705
Giải bảy
470
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 22-05-2021

Đặc biệt
346201
Giải nhất
88138
Giải nhì
40669
Giải ba
1831441787
Giải tư
05960147766187518293
157140722462626
Giải năm
5734
Giải sáu
071943972272
Giải bảy
794
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 19-05-2021

Đặc biệt
471070
Giải nhất
84233
Giải nhì
59154
Giải ba
8784412233
Giải tư
00109450598706472644
244477523179068
Giải năm
8912
Giải sáu
479656129877
Giải bảy
042
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 15-05-2021

Đặc biệt
461716
Giải nhất
91776
Giải nhì
50890
Giải ba
3709891660
Giải tư
50148647679026830943
853690402029853
Giải năm
4796
Giải sáu
819800600759
Giải bảy
332
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 12-05-2021

Đặc biệt
657990
Giải nhất
11797
Giải nhì
32760
Giải ba
8925329056
Giải tư
67832872208000368038
845001129564308
Giải năm
6161
Giải sáu
622018835867
Giải bảy
507
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 08-05-2021

Đặc biệt
943716
Giải nhất
40247
Giải nhì
02349
Giải ba
3592473359
Giải tư
40842727202406995091
183420445730668
Giải năm
8730
Giải sáu
416744492758
Giải bảy
499
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 05-05-2021

Đặc biệt
105669
Giải nhất
45749
Giải nhì
79481
Giải ba
8150092643
Giải tư
27510235439763827525
038664425696200
Giải năm
4972
Giải sáu
784780717611
Giải bảy
478
Giải tám
10