Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 19-01-2022

Đặc biệt
405165
Giải nhất
87382
Giải nhì
93001
Giải ba
0800247246
Giải tư
81899580700455777314
074432521671534
Giải năm
2979
Giải sáu
956623204209
Giải bảy
265
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 12-01-2022

Đặc biệt
357187
Giải nhất
42723
Giải nhì
46902
Giải ba
9700622758
Giải tư
93534236120746395513
338898954166888
Giải năm
9040
Giải sáu
017812425581
Giải bảy
142
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 05-01-2022

Đặc biệt
791049
Giải nhất
53723
Giải nhì
41816
Giải ba
8085143501
Giải tư
49279842073179953657
987141997615417
Giải năm
2638
Giải sáu
751745998803
Giải bảy
187
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 29-12-2021

Đặc biệt
272987
Giải nhất
13439
Giải nhì
63150
Giải ba
5974404147
Giải tư
36793685534173193139
914705898258675
Giải năm
2499
Giải sáu
987898421230
Giải bảy
197
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 22-12-2021

Đặc biệt
524918
Giải nhất
40100
Giải nhì
82912
Giải ba
8975588552
Giải tư
22998972978515782326
189859867627454
Giải năm
8487
Giải sáu
725203796348
Giải bảy
645
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 15-12-2021

Đặc biệt
771779
Giải nhất
26834
Giải nhì
41332
Giải ba
9892075774
Giải tư
95377483175711637279
595082046485251
Giải năm
7563
Giải sáu
124782512885
Giải bảy
814
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 08-12-2021

Đặc biệt
373403
Giải nhất
15336
Giải nhì
26907
Giải ba
8689517917
Giải tư
30363411106528981937
772879082239616
Giải năm
9812
Giải sáu
994034654784
Giải bảy
787
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01-12-2021

Đặc biệt
440850
Giải nhất
66435
Giải nhì
87148
Giải ba
3942681643
Giải tư
18175387250403715572
125935710193801
Giải năm
6987
Giải sáu
582757977115
Giải bảy
364
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 24-11-2021

Đặc biệt
665654
Giải nhất
55861
Giải nhì
82488
Giải ba
7229972862
Giải tư
53833500405013036379
664384494790833
Giải năm
1760
Giải sáu
390844333514
Giải bảy
788
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 17-11-2021

Đặc biệt
579734
Giải nhất
47830
Giải nhì
55000
Giải ba
1568002498
Giải tư
33303833903624508638
320287687133182
Giải năm
6713
Giải sáu
889550571296
Giải bảy
676
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 10-11-2021

Đặc biệt
334906
Giải nhất
45848
Giải nhì
16454
Giải ba
4385187200
Giải tư
69350183368864225100
079146155720779
Giải năm
1272
Giải sáu
322893901611
Giải bảy
466
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 03-11-2021

Đặc biệt
141606
Giải nhất
28589
Giải nhì
26862
Giải ba
8477078181
Giải tư
01873740518028938289
817547264307580
Giải năm
9590
Giải sáu
559664871038
Giải bảy
409
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 27-10-2021

Đặc biệt
577299
Giải nhất
34359
Giải nhì
92196
Giải ba
4923762620
Giải tư
62787111944304408668
358904633300114
Giải năm
0573
Giải sáu
886668024517
Giải bảy
640
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
168076
Giải nhất
57577
Giải nhì
85992
Giải ba
3386027532
Giải tư
04037059922983000778
963913715868072
Giải năm
5683
Giải sáu
167800268714
Giải bảy
806
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
235490
Giải nhất
85243
Giải nhì
33440
Giải ba
8086145940
Giải tư
85617170290803529817
263642277443615
Giải năm
5894
Giải sáu
008355526989
Giải bảy
387
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 23-06-2021

Đặc biệt
260023
Giải nhất
73708
Giải nhì
60416
Giải ba
2261314623
Giải tư
74117457427152365256
436850953668521
Giải năm
4934
Giải sáu
092963493987
Giải bảy
390
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 16-06-2021

Đặc biệt
503155
Giải nhất
61245
Giải nhì
61629
Giải ba
0962546793
Giải tư
17039490388740858602
710488238245901
Giải năm
3379
Giải sáu
340979407166
Giải bảy
758
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 09-06-2021

Đặc biệt
422435
Giải nhất
70802
Giải nhì
47438
Giải ba
0985087003
Giải tư
03238096347988335682
164390380185865
Giải năm
9999
Giải sáu
671182296504
Giải bảy
446
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 02-06-2021

Đặc biệt
860270
Giải nhất
48742
Giải nhì
89142
Giải ba
3628890555
Giải tư
11098603547390715305
944984683108041
Giải năm
2975
Giải sáu
399327175776
Giải bảy
336
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 26-05-2021

Đặc biệt
019035
Giải nhất
42159
Giải nhì
00778
Giải ba
7178377989
Giải tư
17110890721273014890
253119301915628
Giải năm
6492
Giải sáu
245391358825
Giải bảy
093
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 19-05-2021

Đặc biệt
172727
Giải nhất
13496
Giải nhì
33119
Giải ba
0260917748
Giải tư
35656288271061257305
955365260420734
Giải năm
9823
Giải sáu
505518509587
Giải bảy
885
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 12-05-2021

Đặc biệt
669266
Giải nhất
86521
Giải nhì
13958
Giải ba
1680671532
Giải tư
01218490818051689496
030964625053459
Giải năm
8189
Giải sáu
709650296846
Giải bảy
055
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 05-05-2021

Đặc biệt
074509
Giải nhất
55356
Giải nhì
97092
Giải ba
8049167208
Giải tư
84130272897606788552
040788541076066
Giải năm
8538
Giải sáu
195800234975
Giải bảy
255
Giải tám
55