KẾT QUẢ Xổ số Hải Phòng

Xem kết quả theo ngày

Xổ số Hải Phòng (2021-03-19) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 55324
Giải nhất 18908
Giải nhì 70030-91699
Giải ba 90308-19045-75389-92951-91232-84593
Giải tư 2005-8178-1585-7805
Giải năm 7278-4100-2748-0506-2443-8326
Giải sáu 820-818-350
Giải bảy 08-93-24-14
Xổ số Hải Phòng (2021-03-12) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 85439
Giải nhất 84075
Giải nhì 78489-29688
Giải ba 31297-18684-63601-54663-65777-16129
Giải tư 2609-2739-8536-8966
Giải năm 3840-2898-8403-6303-1622-4893
Giải sáu 083-841-689
Giải bảy 15-70-38-84
Xổ số Hải Phòng (2021-03-05) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 66992
Giải nhất 16935
Giải nhì 68659-92257
Giải ba 86409-19336-52232-57170-72166-57740
Giải tư 9386-5211-1352-1440
Giải năm 3504-9774-7369-1318-2325-0278
Giải sáu 071-914-922
Giải bảy 70-84-40-11
Xổ số Hải Phòng (2021-02-26) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 55600
Giải nhất 59302
Giải nhì 78836-71711
Giải ba 57669-79931-24351-86322-54511-71826
Giải tư 6225-6043-3742-0666
Giải năm 0314-6945-0521-6066-8579-0910
Giải sáu 203-330-633
Giải bảy 04-70-40-37
Xổ số Hải Phòng (2021-02-19) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 11103
Giải nhất 91506
Giải nhì 14103-96867
Giải ba 43908-30333-05682-89923-46822-95324
Giải tư 6906-6085-5159-5226
Giải năm 0259-6908-8178-6533-9420-4716
Giải sáu 464-135-554
Giải bảy 03-43-20-18
Xổ số Hải Phòng (2021-02-05) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 48520
Giải nhất 61417
Giải nhì 61323-88532
Giải ba 05920-84407-66568-10425-96873-84798
Giải tư 7128-9292-4278-5915
Giải năm 2327-0821-0064-7717-4532-1681
Giải sáu 444-718-268
Giải bảy 70-88-39-14
Xổ số Hải Phòng (2021-01-29) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 40169
Giải nhất 74085
Giải nhì 03024-33253
Giải ba 95499-49160-46104-99338-97510-25548
Giải tư 1963-2870-8793-7261
Giải năm 9763-6916-4588-0608-9073-8742
Giải sáu 867-115-321
Giải bảy 76-56-98-90
Xổ số Hải Phòng (2021-01-22) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 09264
Giải nhất 84081
Giải nhì 02515-40551
Giải ba 50923-52161-94571-45049-22063-12002
Giải tư 2350-7495-3382-3957
Giải năm 4240-9067-6766-4874-6126-8781
Giải sáu 975-649-138
Giải bảy 99-66-79-86
Xổ số Hải Phòng (2021-01-15) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 68285
Giải nhất 63497
Giải nhì 51148-40526
Giải ba 21460-45322-08942-64777-99903-68603
Giải tư 9743-9831-2616-0548
Giải năm 0880-6314-8728-3229-3228-1896
Giải sáu 300-505-685
Giải bảy 13-33-47-58
Xổ số Hải Phòng (2021-01-08) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 00726
Giải nhất 05627
Giải nhì 70149-28426
Giải ba 80452-76037-93062-41786-56154-32772
Giải tư 4433-1343-3747-7960
Giải năm 0734-8998-7569-2665-0306-5171
Giải sáu 694-303-562
Giải bảy 30-00-77-61