KẾT QUẢ Xổ số Hải Phòng

Xem kết quả theo ngày

Xổ số Hải Phòng (2020-10-23) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 06125
Giải nhất 02898
Giải nhì 91024-05454
Giải ba 39463-28179-34370-68522-01371-77795
Giải tư 0440-5402-8279-8832
Giải năm 2805-3261-5764-8108-1728-3605
Giải sáu 624-200-992
Giải bảy 31-65-26-44
Xổ số Hải Phòng (2020-10-16) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 14408
Giải nhất 28308
Giải nhì 99131-68897
Giải ba 11317-19395-50764-55010-05188-73841
Giải tư 3162-0716-9104-2161
Giải năm 6940-4714-7043-7398-1187-4221
Giải sáu 385-250-857
Giải bảy 00-01-21-04
Xổ số Hải Phòng (2020-10-09) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 60541
Giải nhất 68899
Giải nhì 42547-04938
Giải ba 95542-06347-57821-86104-21866-92438
Giải tư 7787-3453-1909-9347
Giải năm 1514-2101-2988-3933-7102-8025
Giải sáu 513-540-771
Giải bảy 22-01-63-96
Xổ số Hải Phòng (2020-10-02) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 99600
Giải nhất 25157
Giải nhì 41602-01801
Giải ba 07691-61779-63586-48562-13837-36479
Giải tư 7790-1983-3930-3449
Giải năm 4849-8407-9054-4528-0931-3793
Giải sáu 521-680-821
Giải bảy 90-38-21-02
Xổ số Hải Phòng (2020-09-25) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 98018
Giải nhất 47391
Giải nhì 46411-34513
Giải ba 02594-91533-20134-73795-31040-19707
Giải tư 6049-1001-4034-5340
Giải năm 0915-8701-5417-9493-1237-7007
Giải sáu 672-078-318
Giải bảy 02-77-78-65
Xổ số Hải Phòng (2020-09-18) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 20290
Giải nhất 28162
Giải nhì 39930-04541
Giải ba 12820-49798-74603-74480-79568-99474
Giải tư 2797-7212-6076-9436
Giải năm 5840-4233-8930-4212-1688-0937
Giải sáu 299-612-363
Giải bảy 01-23-53-45
Xổ số Hải Phòng (2020-09-11) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 16129
Giải nhất 69128
Giải nhì 72785-45940
Giải ba 47968-02595-58656-70605-58152-19991
Giải tư 6289-8521-9068-3779
Giải năm 4851-8648-2493-6781-5634-2321
Giải sáu 425-593-454
Giải bảy 32-55-53-13
Xổ số Hải Phòng (2020-09-04) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 15580
Giải nhất 79107
Giải nhì 73712-42181
Giải ba 30283-55284-76464-61810-11075-34179
Giải tư 6011-7452-6842-5634
Giải năm 4401-4280-7342-0891-5561-5483
Giải sáu 352-765-525
Giải bảy 49-34-00-86
Xổ số Hải Phòng (2020-08-28) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 17448
Giải nhất 89523
Giải nhì 99645-89475
Giải ba 22204-53986-09621-36927-36188-44932
Giải tư 0869-9369-1260-8113
Giải năm 6654-0988-9825-8654-9982-1620
Giải sáu 637-192-639
Giải bảy 38-64-16-45
Xổ số Hải Phòng (2020-08-21) Xem tất cả >>
Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 57454
Giải nhất 69699
Giải nhì 06505-98439
Giải ba 12864-01190-01334-28994-67713-73822
Giải tư 1948-0441-9953-9176
Giải năm 7548-9706-0436-7866-0522-5688
Giải sáu 376-955-872
Giải bảy 74-39-50-36