Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 05-07-2021

Đặc biệt
472296
Giải nhất
32520
Giải nhì
73298
Giải ba
8106175030
Giải tư
72607544026370711529
876527126008158
Giải năm
3629
Giải sáu
840392185488
Giải bảy
546
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
643631
Giải nhất
01660
Giải nhì
32995
Giải ba
8438057839
Giải tư
82152499757147875956
395035822844925
Giải năm
1736
Giải sáu
390774795758
Giải bảy
697
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 28-06-2021

Đặc biệt
830771
Giải nhất
23029
Giải nhì
15898
Giải ba
8284595699
Giải tư
86166518224924713458
862451764734272
Giải năm
9717
Giải sáu
305847992327
Giải bảy
413
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
108196
Giải nhất
91886
Giải nhì
19928
Giải ba
6328337542
Giải tư
05132765829998878229
537279013233720
Giải năm
8580
Giải sáu
659416676910
Giải bảy
143
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 21-06-2021

Đặc biệt
373557
Giải nhất
33208
Giải nhì
60803
Giải ba
1487035538
Giải tư
46855585143813852573
618880749290510
Giải năm
8227
Giải sáu
794490302705
Giải bảy
205
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 19-06-2021

Đặc biệt
664980
Giải nhất
01152
Giải nhì
69334
Giải ba
0526953233
Giải tư
14289127870779032703
613451597620399
Giải năm
6198
Giải sáu
715916725490
Giải bảy
164
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 14-06-2021

Đặc biệt
546072
Giải nhất
79195
Giải nhì
97226
Giải ba
0352775585
Giải tư
23536905608697174161
860647750697508
Giải năm
0141
Giải sáu
121273939867
Giải bảy
161
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 12-06-2021

Đặc biệt
062117
Giải nhất
61608
Giải nhì
82353
Giải ba
3291797087
Giải tư
45361182722622831967
630694774127987
Giải năm
9506
Giải sáu
795719132763
Giải bảy
188
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 07-06-2021

Đặc biệt
633890
Giải nhất
30906
Giải nhì
07611
Giải ba
7849313757
Giải tư
17006489716712579546
666390041056091
Giải năm
4785
Giải sáu
506310135324
Giải bảy
630
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 05-06-2021

Đặc biệt
301978
Giải nhất
90825
Giải nhì
13347
Giải ba
3646357555
Giải tư
07339827277938562780
404757246535768
Giải năm
8738
Giải sáu
880095359995
Giải bảy
922
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 31-05-2021

Đặc biệt
237960
Giải nhất
54543
Giải nhì
51044
Giải ba
6112889924
Giải tư
46570282607113470474
193927388361435
Giải năm
4526
Giải sáu
725773751928
Giải bảy
420
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 29-05-2021

Đặc biệt
561270
Giải nhất
24205
Giải nhì
56998
Giải ba
8904257477
Giải tư
60307542277746702578
562379847639268
Giải năm
2209
Giải sáu
170893084762
Giải bảy
394
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 24-05-2021

Đặc biệt
705121
Giải nhất
72599
Giải nhì
71326
Giải ba
5330272163
Giải tư
04334660873650193582
190073647568337
Giải năm
2337
Giải sáu
243502105911
Giải bảy
390
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 22-05-2021

Đặc biệt
095548
Giải nhất
21049
Giải nhì
99307
Giải ba
4257951168
Giải tư
30075745156293561006
643997414334706
Giải năm
9611
Giải sáu
376872686104
Giải bảy
241
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 17-05-2021

Đặc biệt
168761
Giải nhất
05037
Giải nhì
93874
Giải ba
0242934211
Giải tư
19091579898758809711
173316435829581
Giải năm
3379
Giải sáu
122918845415
Giải bảy
433
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 15-05-2021

Đặc biệt
323053
Giải nhất
68391
Giải nhì
04671
Giải ba
6497029405
Giải tư
34636304777934995475
407827445924659
Giải năm
6983
Giải sáu
981863987652
Giải bảy
211
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 10-05-2021

Đặc biệt
333878
Giải nhất
52214
Giải nhì
03254
Giải ba
5791592929
Giải tư
38560712696297032153
171631417185331
Giải năm
9152
Giải sáu
713261468780
Giải bảy
384
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 08-05-2021

Đặc biệt
807073
Giải nhất
24518
Giải nhì
21704
Giải ba
0711301753
Giải tư
61975277950987882520
715465545177645
Giải năm
2549
Giải sáu
499980498262
Giải bảy
418
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 03-05-2021

Đặc biệt
349046
Giải nhất
16666
Giải nhì
43508
Giải ba
8679066923
Giải tư
21503802818854805066
195248412870795
Giải năm
4335
Giải sáu
443201103716
Giải bảy
230
Giải tám
57