Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 22-01-2022

Đặc biệt
014290
Giải nhất
66655
Giải nhì
08201
Giải ba
0577284417
Giải tư
45868603229653036610
913993016638012
Giải năm
3826
Giải sáu
371161742190
Giải bảy
979
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 17-01-2022

Đặc biệt
780068
Giải nhất
98072
Giải nhì
75851
Giải ba
6422755001
Giải tư
71203545367858339544
314701476410362
Giải năm
5542
Giải sáu
432935638977
Giải bảy
803
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 15-01-2022

Đặc biệt
436392
Giải nhất
42831
Giải nhì
34258
Giải ba
0972269965
Giải tư
43413762168078063976
199475756553441
Giải năm
4684
Giải sáu
847267336907
Giải bảy
014
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 10-01-2022

Đặc biệt
884043
Giải nhất
29704
Giải nhì
70980
Giải ba
7869905442
Giải tư
41065522801913085974
884203862806867
Giải năm
4791
Giải sáu
281706864176
Giải bảy
888
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 08-01-2022

Đặc biệt
368915
Giải nhất
38828
Giải nhì
89037
Giải ba
8075186409
Giải tư
49273030627365181873
370042775425847
Giải năm
6783
Giải sáu
133137063478
Giải bảy
085
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 03-01-2022

Đặc biệt
238006
Giải nhất
78698
Giải nhì
27868
Giải ba
8582352183
Giải tư
52263960208899441854
575324234608808
Giải năm
1026
Giải sáu
874314283309
Giải bảy
954
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 01-01-2022

Đặc biệt
097869
Giải nhất
09666
Giải nhì
36658
Giải ba
0177389090
Giải tư
53028810148259023995
872873931968456
Giải năm
1512
Giải sáu
829251612329
Giải bảy
494
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 27-12-2021

Đặc biệt
510244
Giải nhất
05454
Giải nhì
96365
Giải ba
4383304654
Giải tư
82155608233745276463
327543458590683
Giải năm
5351
Giải sáu
603242101081
Giải bảy
480
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 25-12-2021

Đặc biệt
555304
Giải nhất
99152
Giải nhì
17469
Giải ba
2137975437
Giải tư
72788829627864391823
454270506953163
Giải năm
7773
Giải sáu
765234749239
Giải bảy
189
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 20-12-2021

Đặc biệt
892392
Giải nhất
43474
Giải nhì
52162
Giải ba
2991669660
Giải tư
69901803519225139523
442091353016369
Giải năm
5887
Giải sáu
533619854878
Giải bảy
623
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 18-12-2021

Đặc biệt
661939
Giải nhất
21928
Giải nhì
11461
Giải ba
7104994977
Giải tư
92461226272320517246
056331876142667
Giải năm
1170
Giải sáu
312676299890
Giải bảy
811
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 13-12-2021

Đặc biệt
646931
Giải nhất
23870
Giải nhì
66015
Giải ba
2408466715
Giải tư
50011277422609195665
232729558375155
Giải năm
5783
Giải sáu
252921367879
Giải bảy
530
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 11-12-2021

Đặc biệt
748834
Giải nhất
16857
Giải nhì
29769
Giải ba
7289002103
Giải tư
72435914747830768724
515884296654616
Giải năm
8531
Giải sáu
273987296141
Giải bảy
379
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 06-12-2021

Đặc biệt
245082
Giải nhất
10161
Giải nhì
79254
Giải ba
1647857476
Giải tư
57547346003184217262
969129658583881
Giải năm
9518
Giải sáu
410088327852
Giải bảy
585
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 04-12-2021

Đặc biệt
018204
Giải nhất
34569
Giải nhì
68572
Giải ba
4851186657
Giải tư
33725990086663234384
793075587590321
Giải năm
4942
Giải sáu
705165074951
Giải bảy
364
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 29-11-2021

Đặc biệt
444597
Giải nhất
49719
Giải nhì
72839
Giải ba
4495919276
Giải tư
54996107303816271841
385554082625484
Giải năm
5946
Giải sáu
817386496476
Giải bảy
659
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 27-11-2021

Đặc biệt
486755
Giải nhất
73340
Giải nhì
54268
Giải ba
7841960703
Giải tư
92673934882551397927
154360930259725
Giải năm
7705
Giải sáu
744551632310
Giải bảy
926
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 22-11-2021

Đặc biệt
257907
Giải nhất
70649
Giải nhì
38942
Giải ba
0109073915
Giải tư
35822218134620242058
335202253127154
Giải năm
6507
Giải sáu
534581314216
Giải bảy
671
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 20-11-2021

Đặc biệt
835921
Giải nhất
83669
Giải nhì
51071
Giải ba
1018718357
Giải tư
91471735992858571627
225931679880855
Giải năm
2199
Giải sáu
882379203996
Giải bảy
403
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 15-11-2021

Đặc biệt
670566
Giải nhất
50578
Giải nhì
48239
Giải ba
7967756077
Giải tư
33219374716549806193
199244699737596
Giải năm
5474
Giải sáu
183646782102
Giải bảy
305
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 13-11-2021

Đặc biệt
871204
Giải nhất
38000
Giải nhì
21525
Giải ba
3553947962
Giải tư
27978153072125166196
284554952504211
Giải năm
5143
Giải sáu
003180445925
Giải bảy
181
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 08-11-2021

Đặc biệt
926633
Giải nhất
80659
Giải nhì
84508
Giải ba
0627513153
Giải tư
36197606163218844798
481983663379516
Giải năm
2752
Giải sáu
084563703982
Giải bảy
007
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 06-11-2021

Đặc biệt
302233
Giải nhất
31319
Giải nhì
05322
Giải ba
8498116884
Giải tư
47955187098451256593
872486501135494
Giải năm
0755
Giải sáu
201131925468
Giải bảy
330
Giải tám
01

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 01-11-2021

Đặc biệt
780388
Giải nhất
38235
Giải nhì
03904
Giải ba
6819625634
Giải tư
65368911136393368793
403153838337331
Giải năm
2310
Giải sáu
431962643089
Giải bảy
094
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 30-10-2021

Đặc biệt
393781
Giải nhất
56497
Giải nhì
15030
Giải ba
4082812461
Giải tư
31530013381945193319
083118916713443
Giải năm
6356
Giải sáu
759468922870
Giải bảy
389
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 25-10-2021

Đặc biệt
911182
Giải nhất
47712
Giải nhì
06107
Giải ba
7996486278
Giải tư
27087608582636230375
621508640892697
Giải năm
9458
Giải sáu
521326748341
Giải bảy
944
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 23-10-2021

Đặc biệt
749782
Giải nhất
55565
Giải nhì
92695
Giải ba
3975165156
Giải tư
74235710489569212643
865200511642338
Giải năm
5024
Giải sáu
190961258007
Giải bảy
631
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 05-07-2021

Đặc biệt
472296
Giải nhất
32520
Giải nhì
73298
Giải ba
8106175030
Giải tư
72607544026370711529
876527126008158
Giải năm
3629
Giải sáu
840392185488
Giải bảy
546
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
643631
Giải nhất
01660
Giải nhì
32995
Giải ba
8438057839
Giải tư
82152499757147875956
395035822844925
Giải năm
1736
Giải sáu
390774795758
Giải bảy
697
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 28-06-2021

Đặc biệt
830771
Giải nhất
23029
Giải nhì
15898
Giải ba
8284595699
Giải tư
86166518224924713458
862451764734272
Giải năm
9717
Giải sáu
305847992327
Giải bảy
413
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
108196
Giải nhất
91886
Giải nhì
19928
Giải ba
6328337542
Giải tư
05132765829998878229
537279013233720
Giải năm
8580
Giải sáu
659416676910
Giải bảy
143
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 21-06-2021

Đặc biệt
373557
Giải nhất
33208
Giải nhì
60803
Giải ba
1487035538
Giải tư
46855585143813852573
618880749290510
Giải năm
8227
Giải sáu
794490302705
Giải bảy
205
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 19-06-2021

Đặc biệt
664980
Giải nhất
01152
Giải nhì
69334
Giải ba
0526953233
Giải tư
14289127870779032703
613451597620399
Giải năm
6198
Giải sáu
715916725490
Giải bảy
164
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 14-06-2021

Đặc biệt
546072
Giải nhất
79195
Giải nhì
97226
Giải ba
0352775585
Giải tư
23536905608697174161
860647750697508
Giải năm
0141
Giải sáu
121273939867
Giải bảy
161
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 12-06-2021

Đặc biệt
062117
Giải nhất
61608
Giải nhì
82353
Giải ba
3291797087
Giải tư
45361182722622831967
630694774127987
Giải năm
9506
Giải sáu
795719132763
Giải bảy
188
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 07-06-2021

Đặc biệt
633890
Giải nhất
30906
Giải nhì
07611
Giải ba
7849313757
Giải tư
17006489716712579546
666390041056091
Giải năm
4785
Giải sáu
506310135324
Giải bảy
630
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 05-06-2021

Đặc biệt
301978
Giải nhất
90825
Giải nhì
13347
Giải ba
3646357555
Giải tư
07339827277938562780
404757246535768
Giải năm
8738
Giải sáu
880095359995
Giải bảy
922
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 31-05-2021

Đặc biệt
237960
Giải nhất
54543
Giải nhì
51044
Giải ba
6112889924
Giải tư
46570282607113470474
193927388361435
Giải năm
4526
Giải sáu
725773751928
Giải bảy
420
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 29-05-2021

Đặc biệt
561270
Giải nhất
24205
Giải nhì
56998
Giải ba
8904257477
Giải tư
60307542277746702578
562379847639268
Giải năm
2209
Giải sáu
170893084762
Giải bảy
394
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 24-05-2021

Đặc biệt
705121
Giải nhất
72599
Giải nhì
71326
Giải ba
5330272163
Giải tư
04334660873650193582
190073647568337
Giải năm
2337
Giải sáu
243502105911
Giải bảy
390
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 22-05-2021

Đặc biệt
095548
Giải nhất
21049
Giải nhì
99307
Giải ba
4257951168
Giải tư
30075745156293561006
643997414334706
Giải năm
9611
Giải sáu
376872686104
Giải bảy
241
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 17-05-2021

Đặc biệt
168761
Giải nhất
05037
Giải nhì
93874
Giải ba
0242934211
Giải tư
19091579898758809711
173316435829581
Giải năm
3379
Giải sáu
122918845415
Giải bảy
433
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 15-05-2021

Đặc biệt
323053
Giải nhất
68391
Giải nhì
04671
Giải ba
6497029405
Giải tư
34636304777934995475
407827445924659
Giải năm
6983
Giải sáu
981863987652
Giải bảy
211
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 10-05-2021

Đặc biệt
333878
Giải nhất
52214
Giải nhì
03254
Giải ba
5791592929
Giải tư
38560712696297032153
171631417185331
Giải năm
9152
Giải sáu
713261468780
Giải bảy
384
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 08-05-2021

Đặc biệt
807073
Giải nhất
24518
Giải nhì
21704
Giải ba
0711301753
Giải tư
61975277950987882520
715465545177645
Giải năm
2549
Giải sáu
499980498262
Giải bảy
418
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 03-05-2021

Đặc biệt
349046
Giải nhất
16666
Giải nhì
43508
Giải ba
8679066923
Giải tư
21503802818854805066
195248412870795
Giải năm
4335
Giải sáu
443201103716
Giải bảy
230
Giải tám
57