Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 25-07-2021

Đặc biệt
800890
Giải nhất
72178
Giải nhì
46793
Giải ba
2032025649
Giải tư
17088709263439796060
814379521428761
Giải năm
8538
Giải sáu
930694673896
Giải bảy
031
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 21-07-2021

Đặc biệt
610228
Giải nhất
90874
Giải nhì
45716
Giải ba
6780938489
Giải tư
25402373302634842349
588065335504545
Giải năm
7003
Giải sáu
947213185719
Giải bảy
887
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 18-07-2021

Đặc biệt
982874
Giải nhất
58518
Giải nhì
85262
Giải ba
2554791733
Giải tư
28381648972726148685
212742652441178
Giải năm
5711
Giải sáu
924026136460
Giải bảy
416
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 14-07-2021

Đặc biệt
486367
Giải nhất
36337
Giải nhì
76960
Giải ba
0872355030
Giải tư
33011198043821450756
399136617560217
Giải năm
1750
Giải sáu
520344131398
Giải bảy
241
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 11-07-2021

Đặc biệt
448219
Giải nhất
23393
Giải nhì
71897
Giải ba
1533561252
Giải tư
51242207662966629867
779110633356200
Giải năm
4972
Giải sáu
125191286631
Giải bảy
172
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
412464
Giải nhất
82560
Giải nhì
16594
Giải ba
2746975458
Giải tư
26780611621777734037
432057470293822
Giải năm
4213
Giải sáu
443272230219
Giải bảy
934
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 04-07-2021

Đặc biệt
666138
Giải nhất
32446
Giải nhì
55036
Giải ba
5228212056
Giải tư
40733603273449221667
555917065962886
Giải năm
2538
Giải sáu
704054284440
Giải bảy
514
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
151406
Giải nhất
19205
Giải nhì
11799
Giải ba
6062089725
Giải tư
23836883460913192174
991004387516978
Giải năm
5530
Giải sáu
599398818034
Giải bảy
827
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 27-06-2021

Đặc biệt
594681
Giải nhất
41905
Giải nhì
15356
Giải ba
3996435893
Giải tư
23880350984035431121
400389399738406
Giải năm
5827
Giải sáu
767940144565
Giải bảy
101
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 23-06-2021

Đặc biệt
462695
Giải nhất
15515
Giải nhì
35047
Giải ba
2915390746
Giải tư
76610472459084658873
203003645625012
Giải năm
0152
Giải sáu
300269000455
Giải bảy
781
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 20-06-2021

Đặc biệt
375658
Giải nhất
88387
Giải nhì
74222
Giải ba
3941110412
Giải tư
49201641855063907785
326870497829100
Giải năm
4056
Giải sáu
447089647779
Giải bảy
711
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 16-06-2021

Đặc biệt
451737
Giải nhất
99284
Giải nhì
73595
Giải ba
3259173300
Giải tư
61261046961030023533
100514295966270
Giải năm
4363
Giải sáu
969764426182
Giải bảy
274
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 13-06-2021

Đặc biệt
691870
Giải nhất
40569
Giải nhì
83575
Giải ba
8255831560
Giải tư
91013400289693334653
284437254374875
Giải năm
1873
Giải sáu
222575232888
Giải bảy
265
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 09-06-2021

Đặc biệt
082789
Giải nhất
05520
Giải nhì
30821
Giải ba
6001182051
Giải tư
57604064785929818216
881764869184721
Giải năm
1444
Giải sáu
910264114612
Giải bảy
999
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 06-06-2021

Đặc biệt
572857
Giải nhất
13620
Giải nhì
93663
Giải ba
2545054379
Giải tư
29604294024067965715
713803489510632
Giải năm
2149
Giải sáu
322005588275
Giải bảy
774
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 02-06-2021

Đặc biệt
094222
Giải nhất
82704
Giải nhì
38618
Giải ba
1008464555
Giải tư
65060521640095572544
214643758903432
Giải năm
1939
Giải sáu
105891750701
Giải bảy
457
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 30-05-2021

Đặc biệt
938452
Giải nhất
62547
Giải nhì
20384
Giải ba
0419326741
Giải tư
60591649374383578146
689372607938387
Giải năm
6850
Giải sáu
411855216711
Giải bảy
721
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 26-05-2021

Đặc biệt
631010
Giải nhất
71505
Giải nhì
22752
Giải ba
2974788278
Giải tư
06823704863848657006
979976211756744
Giải năm
9683
Giải sáu
994569710343
Giải bảy
764
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 23-05-2021

Đặc biệt
874062
Giải nhất
96826
Giải nhì
87253
Giải ba
0224218506
Giải tư
15097080284684725961
004861406198886
Giải năm
6142
Giải sáu
522443204060
Giải bảy
526
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 19-05-2021

Đặc biệt
146642
Giải nhất
79985
Giải nhì
91763
Giải ba
4436310276
Giải tư
40680167759097432598
669370379289654
Giải năm
8321
Giải sáu
834091161138
Giải bảy
090
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 16-05-2021

Đặc biệt
650162
Giải nhất
23622
Giải nhì
46614
Giải ba
8760110993
Giải tư
07587642959425863925
026674404290340
Giải năm
5972
Giải sáu
080135503224
Giải bảy
207
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 12-05-2021

Đặc biệt
951922
Giải nhất
39232
Giải nhì
93844
Giải ba
4173834173
Giải tư
19472982062268758747
838098385727923
Giải năm
3526
Giải sáu
346318790139
Giải bảy
387
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 09-05-2021

Đặc biệt
871627
Giải nhất
10740
Giải nhì
39445
Giải ba
5991733647
Giải tư
41865724976098432268
211494000777139
Giải năm
7653
Giải sáu
565989452513
Giải bảy
078
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 05-05-2021

Đặc biệt
726801
Giải nhất
07141
Giải nhì
27884
Giải ba
6105557750
Giải tư
57143223664763089514
768289314478061
Giải năm
5529
Giải sáu
611291834053
Giải bảy
639
Giải tám
89