Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 23-01-2022

Đặc biệt
805230
Giải nhất
18879
Giải nhì
07641
Giải ba
6577926309
Giải tư
42013531158531552057
061665426767825
Giải năm
9177
Giải sáu
512775239169
Giải bảy
095
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 19-01-2022

Đặc biệt
435963
Giải nhất
22251
Giải nhì
99676
Giải ba
8622052215
Giải tư
78923575119147239263
203299859786968
Giải năm
5616
Giải sáu
273247737747
Giải bảy
561
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 16-01-2022

Đặc biệt
910609
Giải nhất
54443
Giải nhì
71339
Giải ba
2976002799
Giải tư
68250457497764016269
699462799911860
Giải năm
5535
Giải sáu
211919521335
Giải bảy
128
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 12-01-2022

Đặc biệt
611139
Giải nhất
86240
Giải nhì
46963
Giải ba
3320277309
Giải tư
78244803898190551441
602768538152313
Giải năm
0559
Giải sáu
085853506385
Giải bảy
970
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 09-01-2022

Đặc biệt
310905
Giải nhất
49485
Giải nhì
71448
Giải ba
8453435543
Giải tư
20201791555501733065
837105749877366
Giải năm
4910
Giải sáu
025563763092
Giải bảy
992
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 05-01-2022

Đặc biệt
883565
Giải nhất
12421
Giải nhì
12698
Giải ba
7222185881
Giải tư
46872894512180336737
354838824897207
Giải năm
8424
Giải sáu
983653959603
Giải bảy
193
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 02-01-2022

Đặc biệt
563169
Giải nhất
80226
Giải nhì
08724
Giải ba
2651083388
Giải tư
95263911164603004585
841455042857717
Giải năm
1952
Giải sáu
005336680780
Giải bảy
490
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 29-12-2021

Đặc biệt
307552
Giải nhất
63661
Giải nhì
40939
Giải ba
9301882893
Giải tư
04631302360833283220
074431607399300
Giải năm
7125
Giải sáu
067225225922
Giải bảy
424
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 26-12-2021

Đặc biệt
569935
Giải nhất
24215
Giải nhì
48244
Giải ba
2607078169
Giải tư
40105248240041056406
324235772503182
Giải năm
2507
Giải sáu
728836431850
Giải bảy
525
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 22-12-2021

Đặc biệt
758352
Giải nhất
49698
Giải nhì
30240
Giải ba
0139990980
Giải tư
20364623543992648769
310685622571563
Giải năm
4179
Giải sáu
010711593124
Giải bảy
990
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 19-12-2021

Đặc biệt
106874
Giải nhất
31774
Giải nhì
42355
Giải ba
3043269742
Giải tư
40919441242310279808
762290150031757
Giải năm
8301
Giải sáu
964430863284
Giải bảy
608
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 15-12-2021

Đặc biệt
992395
Giải nhất
28695
Giải nhì
12777
Giải ba
6576715721
Giải tư
21552801964835324682
749359774741795
Giải năm
3829
Giải sáu
795319770341
Giải bảy
655
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 12-12-2021

Đặc biệt
273159
Giải nhất
01087
Giải nhì
16302
Giải ba
9081753064
Giải tư
04438775234548956576
681235117128124
Giải năm
6177
Giải sáu
434646548041
Giải bảy
623
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 08-12-2021

Đặc biệt
019125
Giải nhất
24115
Giải nhì
72888
Giải ba
0678258675
Giải tư
79852805741980005024
387921786108314
Giải năm
9895
Giải sáu
401234809518
Giải bảy
195
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 05-12-2021

Đặc biệt
806752
Giải nhất
10226
Giải nhì
54837
Giải ba
8644162043
Giải tư
97929864947480104801
084622235962038
Giải năm
0686
Giải sáu
063202449285
Giải bảy
662
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 01-12-2021

Đặc biệt
551882
Giải nhất
96039
Giải nhì
55386
Giải ba
4961647269
Giải tư
25445210991366191142
111179705373752
Giải năm
8217
Giải sáu
386697134242
Giải bảy
637
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 28-11-2021

Đặc biệt
467908
Giải nhất
88959
Giải nhì
38503
Giải ba
7147402047
Giải tư
37662823428663549506
976169860564572
Giải năm
9688
Giải sáu
794535597006
Giải bảy
378
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 24-11-2021

Đặc biệt
594992
Giải nhất
91162
Giải nhì
80651
Giải ba
5015595795
Giải tư
18650779384946753246
071198159782288
Giải năm
5555
Giải sáu
302727285714
Giải bảy
039
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 21-11-2021

Đặc biệt
163825
Giải nhất
13576
Giải nhì
66355
Giải ba
3127702684
Giải tư
38396714622081913586
999995003241011
Giải năm
1329
Giải sáu
333137233946
Giải bảy
555
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 17-11-2021

Đặc biệt
662055
Giải nhất
39863
Giải nhì
55932
Giải ba
7931846113
Giải tư
23060469911519102441
307795408284403
Giải năm
2683
Giải sáu
891015761609
Giải bảy
051
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 14-11-2021

Đặc biệt
944964
Giải nhất
09248
Giải nhì
78755
Giải ba
7067014573
Giải tư
28483832951994460191
178717576359853
Giải năm
0770
Giải sáu
176463234939
Giải bảy
448
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 10-11-2021

Đặc biệt
497660
Giải nhất
89774
Giải nhì
74305
Giải ba
5662370191
Giải tư
53475762305442703978
251142553684298
Giải năm
9137
Giải sáu
987030225358
Giải bảy
615
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 07-11-2021

Đặc biệt
582257
Giải nhất
85876
Giải nhì
38921
Giải ba
1921790524
Giải tư
71565355261311059541
461923294699317
Giải năm
8850
Giải sáu
087040350170
Giải bảy
441
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 03-11-2021

Đặc biệt
124286
Giải nhất
44460
Giải nhì
06075
Giải ba
3934254335
Giải tư
87575016670107050344
433850818345675
Giải năm
5788
Giải sáu
426876169533
Giải bảy
208
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 31-10-2021

Đặc biệt
664225
Giải nhất
26237
Giải nhì
20146
Giải ba
4098893068
Giải tư
66380260179743997599
084714683083518
Giải năm
4742
Giải sáu
548011322863
Giải bảy
044
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 27-10-2021

Đặc biệt
776377
Giải nhất
64514
Giải nhì
87857
Giải ba
8634155601
Giải tư
79053130569034501475
459237913306592
Giải năm
2817
Giải sáu
476576435455
Giải bảy
788
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 24-10-2021

Đặc biệt
780249
Giải nhất
04333
Giải nhì
57731
Giải ba
4984761434
Giải tư
68600836887805747397
448024271226983
Giải năm
5635
Giải sáu
191307502155
Giải bảy
801
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 20-10-2021

Đặc biệt
431308
Giải nhất
62306
Giải nhì
08245
Giải ba
7269672341
Giải tư
11135490336107188479
137531784815363
Giải năm
3078
Giải sáu
530181828936
Giải bảy
601
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 17-10-2021

Đặc biệt
848313
Giải nhất
54783
Giải nhì
22635
Giải ba
8689333955
Giải tư
51545414989386558033
933858388541987
Giải năm
4963
Giải sáu
734422150667
Giải bảy
599
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 13-10-2021

Đặc biệt
963167
Giải nhất
30849
Giải nhì
34137
Giải ba
9079442640
Giải tư
54096813269225540075
520032295431623
Giải năm
1469
Giải sáu
737868475449
Giải bảy
928
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 10-10-2021

Đặc biệt
226378
Giải nhất
49481
Giải nhì
14935
Giải ba
3399255644
Giải tư
04287876089390620280
134586085002876
Giải năm
8932
Giải sáu
826097714277
Giải bảy
168
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 06-10-2021

Đặc biệt
648362
Giải nhất
70210
Giải nhì
49607
Giải ba
8328103796
Giải tư
34293412676053851574
264329693344358
Giải năm
6446
Giải sáu
898257155859
Giải bảy
133
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 03-10-2021

Đặc biệt
619113
Giải nhất
76572
Giải nhì
34096
Giải ba
2701381747
Giải tư
69234802729879885276
219205876564918
Giải năm
2401
Giải sáu
989542994667
Giải bảy
793
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 29-09-2021

Đặc biệt
682041
Giải nhất
78450
Giải nhì
14673
Giải ba
8143771373
Giải tư
46052026412043874361
576909248105205
Giải năm
8637
Giải sáu
451526958617
Giải bảy
269
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 26-09-2021

Đặc biệt
293851
Giải nhất
33236
Giải nhì
11413
Giải ba
7308723871
Giải tư
20639988659043590341
139115898183142
Giải năm
5197
Giải sáu
038422179765
Giải bảy
419
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 22-09-2021

Đặc biệt
676117
Giải nhất
97832
Giải nhì
60825
Giải ba
2538286234
Giải tư
68620869891130790577
259560944603060
Giải năm
9099
Giải sáu
376251695281
Giải bảy
329
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 19-09-2021

Đặc biệt
201479
Giải nhất
74201
Giải nhì
28691
Giải ba
1875429536
Giải tư
55732171541421379135
470079429982939
Giải năm
8457
Giải sáu
456453552860
Giải bảy
655
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 15-09-2021

Đặc biệt
718896
Giải nhất
50521
Giải nhì
06409
Giải ba
6130309725
Giải tư
89752632707025820431
482783282141170
Giải năm
5362
Giải sáu
582252410896
Giải bảy
032
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 12-09-2021

Đặc biệt
756190
Giải nhất
18072
Giải nhì
34239
Giải ba
0722727998
Giải tư
54950721808574249808
217474183768239
Giải năm
8613
Giải sáu
344025034722
Giải bảy
061
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 08-09-2021

Đặc biệt
783777
Giải nhất
30126
Giải nhì
91371
Giải ba
1169642968
Giải tư
49267720319539611014
104688350010517
Giải năm
5822
Giải sáu
637970326242
Giải bảy
581
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 05-09-2021

Đặc biệt
081215
Giải nhất
96024
Giải nhì
29949
Giải ba
2510595725
Giải tư
73209886419400140846
120214270564142
Giải năm
3555
Giải sáu
111477513775
Giải bảy
302
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 01-09-2021

Đặc biệt
709547
Giải nhất
07685
Giải nhì
77080
Giải ba
0561161632
Giải tư
84075717108558181251
939308841777399
Giải năm
7145
Giải sáu
857866550485
Giải bảy
227
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 29-08-2021

Đặc biệt
223514
Giải nhất
40058
Giải nhì
94504
Giải ba
7015183959
Giải tư
00509609611901522287
289490957687020
Giải năm
4760
Giải sáu
288486748553
Giải bảy
858
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 25-08-2021

Đặc biệt
141201
Giải nhất
02006
Giải nhì
68210
Giải ba
6053407607
Giải tư
17085633762771587056
845374711058269
Giải năm
9446
Giải sáu
053091002338
Giải bảy
898
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 22-08-2021

Đặc biệt
297454
Giải nhất
01717
Giải nhì
86624
Giải ba
9152773054
Giải tư
76931704106083253416
009524147155682
Giải năm
8120
Giải sáu
884892589394
Giải bảy
792
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 18-08-2021

Đặc biệt
925757
Giải nhất
43424
Giải nhì
79293
Giải ba
4290938958
Giải tư
11316285633315626473
345918453348654
Giải năm
0788
Giải sáu
488672877490
Giải bảy
859
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 15-08-2021

Đặc biệt
439597
Giải nhất
61526
Giải nhì
20891
Giải ba
5792228456
Giải tư
77269597999817497729
896877520590152
Giải năm
0419
Giải sáu
430239222794
Giải bảy
405
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 11-08-2021

Đặc biệt
424362
Giải nhất
39201
Giải nhì
40356
Giải ba
6012169473
Giải tư
82048612603558211029
101670881055862
Giải năm
5487
Giải sáu
561526129080
Giải bảy
983
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 25-07-2021

Đặc biệt
800890
Giải nhất
72178
Giải nhì
46793
Giải ba
2032025649
Giải tư
17088709263439796060
814379521428761
Giải năm
8538
Giải sáu
930694673896
Giải bảy
031
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 21-07-2021

Đặc biệt
610228
Giải nhất
90874
Giải nhì
45716
Giải ba
6780938489
Giải tư
25402373302634842349
588065335504545
Giải năm
7003
Giải sáu
947213185719
Giải bảy
887
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 18-07-2021

Đặc biệt
982874
Giải nhất
58518
Giải nhì
85262
Giải ba
2554791733
Giải tư
28381648972726148685
212742652441178
Giải năm
5711
Giải sáu
924026136460
Giải bảy
416
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 14-07-2021

Đặc biệt
486367
Giải nhất
36337
Giải nhì
76960
Giải ba
0872355030
Giải tư
33011198043821450756
399136617560217
Giải năm
1750
Giải sáu
520344131398
Giải bảy
241
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 11-07-2021

Đặc biệt
448219
Giải nhất
23393
Giải nhì
71897
Giải ba
1533561252
Giải tư
51242207662966629867
779110633356200
Giải năm
4972
Giải sáu
125191286631
Giải bảy
172
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
412464
Giải nhất
82560
Giải nhì
16594
Giải ba
2746975458
Giải tư
26780611621777734037
432057470293822
Giải năm
4213
Giải sáu
443272230219
Giải bảy
934
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 04-07-2021

Đặc biệt
666138
Giải nhất
32446
Giải nhì
55036
Giải ba
5228212056
Giải tư
40733603273449221667
555917065962886
Giải năm
2538
Giải sáu
704054284440
Giải bảy
514
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
151406
Giải nhất
19205
Giải nhì
11799
Giải ba
6062089725
Giải tư
23836883460913192174
991004387516978
Giải năm
5530
Giải sáu
599398818034
Giải bảy
827
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 27-06-2021

Đặc biệt
594681
Giải nhất
41905
Giải nhì
15356
Giải ba
3996435893
Giải tư
23880350984035431121
400389399738406
Giải năm
5827
Giải sáu
767940144565
Giải bảy
101
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 23-06-2021

Đặc biệt
462695
Giải nhất
15515
Giải nhì
35047
Giải ba
2915390746
Giải tư
76610472459084658873
203003645625012
Giải năm
0152
Giải sáu
300269000455
Giải bảy
781
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 20-06-2021

Đặc biệt
375658
Giải nhất
88387
Giải nhì
74222
Giải ba
3941110412
Giải tư
49201641855063907785
326870497829100
Giải năm
4056
Giải sáu
447089647779
Giải bảy
711
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 16-06-2021

Đặc biệt
451737
Giải nhất
99284
Giải nhì
73595
Giải ba
3259173300
Giải tư
61261046961030023533
100514295966270
Giải năm
4363
Giải sáu
969764426182
Giải bảy
274
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 13-06-2021

Đặc biệt
691870
Giải nhất
40569
Giải nhì
83575
Giải ba
8255831560
Giải tư
91013400289693334653
284437254374875
Giải năm
1873
Giải sáu
222575232888
Giải bảy
265
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 09-06-2021

Đặc biệt
082789
Giải nhất
05520
Giải nhì
30821
Giải ba
6001182051
Giải tư
57604064785929818216
881764869184721
Giải năm
1444
Giải sáu
910264114612
Giải bảy
999
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 06-06-2021

Đặc biệt
572857
Giải nhất
13620
Giải nhì
93663
Giải ba
2545054379
Giải tư
29604294024067965715
713803489510632
Giải năm
2149
Giải sáu
322005588275
Giải bảy
774
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 02-06-2021

Đặc biệt
094222
Giải nhất
82704
Giải nhì
38618
Giải ba
1008464555
Giải tư
65060521640095572544
214643758903432
Giải năm
1939
Giải sáu
105891750701
Giải bảy
457
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 30-05-2021

Đặc biệt
938452
Giải nhất
62547
Giải nhì
20384
Giải ba
0419326741
Giải tư
60591649374383578146
689372607938387
Giải năm
6850
Giải sáu
411855216711
Giải bảy
721
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 26-05-2021

Đặc biệt
631010
Giải nhất
71505
Giải nhì
22752
Giải ba
2974788278
Giải tư
06823704863848657006
979976211756744
Giải năm
9683
Giải sáu
994569710343
Giải bảy
764
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 23-05-2021

Đặc biệt
874062
Giải nhất
96826
Giải nhì
87253
Giải ba
0224218506
Giải tư
15097080284684725961
004861406198886
Giải năm
6142
Giải sáu
522443204060
Giải bảy
526
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 19-05-2021

Đặc biệt
146642
Giải nhất
79985
Giải nhì
91763
Giải ba
4436310276
Giải tư
40680167759097432598
669370379289654
Giải năm
8321
Giải sáu
834091161138
Giải bảy
090
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 16-05-2021

Đặc biệt
650162
Giải nhất
23622
Giải nhì
46614
Giải ba
8760110993
Giải tư
07587642959425863925
026674404290340
Giải năm
5972
Giải sáu
080135503224
Giải bảy
207
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 12-05-2021

Đặc biệt
951922
Giải nhất
39232
Giải nhì
93844
Giải ba
4173834173
Giải tư
19472982062268758747
838098385727923
Giải năm
3526
Giải sáu
346318790139
Giải bảy
387
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật 09-05-2021

Đặc biệt
871627
Giải nhất
10740
Giải nhì
39445
Giải ba
5991733647
Giải tư
41865724976098432268
211494000777139
Giải năm
7653
Giải sáu
565989452513
Giải bảy
078
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 05-05-2021

Đặc biệt
726801
Giải nhất
07141
Giải nhì
27884
Giải ba
6105557750
Giải tư
57143223664763089514
768289314478061
Giải năm
5529
Giải sáu
611291834053
Giải bảy
639
Giải tám
89