Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 09-10-2021

Đặc biệt
418231
Giải nhất
14043
Giải nhì
66422
Giải ba
6045742478
Giải tư
07503246908793792009
205523829577961
Giải năm
0883
Giải sáu
573552764891
Giải bảy
004
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 02-10-2021

Đặc biệt
270910
Giải nhất
85661
Giải nhì
63262
Giải ba
0796651709
Giải tư
95408871804490442476
810914921822919
Giải năm
8774
Giải sáu
418719027731
Giải bảy
820
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 25-09-2021

Đặc biệt
742772
Giải nhất
38130
Giải nhì
02269
Giải ba
9488998557
Giải tư
61080814671666443151
111623932973391
Giải năm
5754
Giải sáu
406458038166
Giải bảy
076
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 18-09-2021

Đặc biệt
442157
Giải nhất
83125
Giải nhì
64126
Giải ba
4582047230
Giải tư
95918939761577799809
727908477580353
Giải năm
9951
Giải sáu
433895424723
Giải bảy
827
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 11-09-2021

Đặc biệt
525305
Giải nhất
97579
Giải nhì
79567
Giải ba
3676369328
Giải tư
40320770524853665233
284025160093825
Giải năm
7135
Giải sáu
449131726456
Giải bảy
889
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 28-08-2021

Đặc biệt
345251
Giải nhất
49095
Giải nhì
50585
Giải ba
8544603519
Giải tư
93147437202166871195
943034271956405
Giải năm
9881
Giải sáu
456494373508
Giải bảy
137
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 21-08-2021

Đặc biệt
291070
Giải nhất
51549
Giải nhì
11749
Giải ba
6082431992
Giải tư
72259544365808954429
455152276149012
Giải năm
0631
Giải sáu
303328782212
Giải bảy
629
Giải tám
48

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 14-08-2021

Đặc biệt
013989
Giải nhất
14573
Giải nhì
89274
Giải ba
4137209175
Giải tư
66476889114367123180
371608965779348
Giải năm
7200
Giải sáu
165782551318
Giải bảy
073
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 24-07-2021

Đặc biệt
285829
Giải nhất
24015
Giải nhì
91756
Giải ba
5950713518
Giải tư
79549723631684256043
317327640319477
Giải năm
6479
Giải sáu
098091486108
Giải bảy
735
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 17-07-2021

Đặc biệt
640897
Giải nhất
64675
Giải nhì
64183
Giải ba
1770717437
Giải tư
48134002632965399647
211067472163314
Giải năm
5439
Giải sáu
751505342080
Giải bảy
673
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 10-07-2021

Đặc biệt
673725
Giải nhất
38488
Giải nhì
44168
Giải ba
6085044669
Giải tư
03236757734887833167
042741347701079
Giải năm
3948
Giải sáu
308419078592
Giải bảy
980
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
681147
Giải nhất
65854
Giải nhì
96207
Giải ba
8974150152
Giải tư
85578883544737819463
442050669038629
Giải năm
1253
Giải sáu
592652423690
Giải bảy
064
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
022786
Giải nhất
81149
Giải nhì
00533
Giải ba
0976533462
Giải tư
69340976297733574868
857847900649763
Giải năm
8922
Giải sáu
346912548003
Giải bảy
457
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 19-06-2021

Đặc biệt
746197
Giải nhất
80682
Giải nhì
00366
Giải ba
7627630956
Giải tư
28444378425802064350
913396988708088
Giải năm
4640
Giải sáu
259245401492
Giải bảy
213
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 12-06-2021

Đặc biệt
003338
Giải nhất
72158
Giải nhì
50602
Giải ba
7401139060
Giải tư
45539770812845297487
156745126053336
Giải năm
5722
Giải sáu
544787560079
Giải bảy
889
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 05-06-2021

Đặc biệt
585324
Giải nhất
09146
Giải nhì
28459
Giải ba
5154666174
Giải tư
73757325524841335612
941503400184271
Giải năm
6246
Giải sáu
312878963280
Giải bảy
193
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 29-05-2021

Đặc biệt
359928
Giải nhất
16086
Giải nhì
69062
Giải ba
4365246674
Giải tư
01102320214186592863
970637494617422
Giải năm
7831
Giải sáu
412138684789
Giải bảy
219
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 22-05-2021

Đặc biệt
473339
Giải nhất
18340
Giải nhì
54705
Giải ba
2325284429
Giải tư
74998181364531400110
867171025509113
Giải năm
8672
Giải sáu
524678715044
Giải bảy
866
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 15-05-2021

Đặc biệt
647110
Giải nhất
09164
Giải nhì
11171
Giải ba
2889790441
Giải tư
76453137797674613381
753041297390550
Giải năm
3599
Giải sáu
964808051853
Giải bảy
576
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 08-05-2021

Đặc biệt
993759
Giải nhất
09480
Giải nhì
67631
Giải ba
9982668319
Giải tư
77170353704386286078
942100477970036
Giải năm
0940
Giải sáu
790407973523
Giải bảy
506
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ Bảy 01-05-2021

Đặc biệt
197901
Giải nhất
50928
Giải nhì
04732
Giải ba
6558048664
Giải tư
69878418445662734730
936365211052036
Giải năm
9279
Giải sáu
467855357704
Giải bảy
645
Giải tám
65